Volg ParkinsonNet

Vragen over het selectiebeleid van ParkinsonNet

Vragen over selectiebeleid van ParkinsonNet

Van veel verschillende kanten krijgen wij vragen over het selectiebeleid van ParkinsonNet. Is het netwerk een open netwerk? Of is het netwerk toch gesloten? Hoe worden mensen toegevoegd aan de regionale netwerken en wie mag de ParkinsonNet basisscholing volgen? En wat is de stem van het huidige netwerk hierin? Wat is de verhouding tussen aantal zorgverleners en patiënten in de regio's en wat betekent selectieve inkoop van zorgverzekeraars in dit verhaal? In onderstaand bericht proberen wij deze vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Is ParkinsonNet een open of gesloten netwerk?

Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan wij voor een dilemma: enerzijds willen we gemotiveerde zorgverleners de mogelijkheid bieden zich aan te sluiten bij ParkinsonNet. Anderzijds willen we de huidige netwerken niet overbelasten en ervoor zorgen dat de zorgverleners hun expertise hoog kunnen houden door veel patiënten te behandelen. Het is voor het functioneren van de ParkinsonNetregio's daarom erg belangrijk om een balans te creëren in het aantal gespecialiseerde parkinsonzorgverleners. Te weinig gespecialiseerde parkinsonzorgverleners waardoor witte vlekken in regio's ontstaan, is niet wenselijk. Te veel zorgverleners (met als gevolg een mogelijke daling van expertise door het behandelen van te weinig patiënten) bevordert de kwaliteit van de parkinsonzorg in regio's echter ook niet. Om deze balans zo goed mogelijk te houden, is ParkinsonNet een open netwerk met beperkte instroom.

Wat houdt beperkte instroom in?

Zorgverleners die voorzien in een urgente situatie zullen als eerst worden toegevoegd aan de netwerken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vervanging of opvulling van witte vlekken in de regio. Daarnaast zal op volgorde van aanmelding een beperkt aantal zorgverleners geschoold worden in de regio's waar hier nog plek voor is. Hierbij hanteren wij een landelijk maximum van 200 zorgverleners per scholing, en een regionaal maximum van 2 tot 5 paramedici per scholing (afhankelijk van de grootte van de regio). Belangrijk hierin is dat de balans in de regio's niet verstoord raakt, om de kwaliteit van de parkinsonzorg in de regio te kunnen waarborgen.

Wat is de verhouding tussen parkinsonpatiënten en parkinsonzorgverleners in mijn regio?

Een aantal regio's geeft aan vol te zitten. Dat wil zeggen; de verhouding tussen het aantal zorgverleners en parkinsonpatiënten is goed of er wordt aangegeven dat er zelfs te veel parkinsonzorgverleners in de regio werkzaam zijn. Voor alle regio's hebben wij uitgezocht hoe deze verhouding is. Zijn er inderdaad te veel zorgverleners in een bepaald gebied waardoor de parkinsonzorgverleners de volumenorm niet kunnen behalen? Of zijn er weinig patiënten in een bepaalde regio? In een mooi overzicht hebben wij dit per regio visueel gemaakt. Dit overzicht kunnen alle netwerken via de regiocoördinator bij ons opvragen. Natuurlijk nemen wij de uitkomsten van dit onderzoek mee in ons selectiebeleid voor de toelating tot de basisscholing.

Wat is de stem van het huidige netwerk bij het toetsen van nieuwe zorgverleners?     

Wij vragen huidige netwerken om via de regiocoördinator bij ons aan te geven of- en zo ja waar er urgente situaties in de regio zijn. Een aantal coördinatoren heeft dit al bij ons aangegeven waardoor wij hier rekening mee kunnen houden bij de toetsing van nieuwe zorgverleners voor de basisscholing. Vanaf begin juni zullen alle aanmeldingen in de regionale communities op MijnZorgnet geplaatst worden. Daarbij zal worden aangegeven wie er - op volgorde van reeds aangegeven urgentie en aanmelding - het eerst in aanmerking komen voor het volgen van de basisscholing. De regio kan in reactie op dit bericht laten weten of er met deze voorgestelde keuze nog urgente situaties onvervuld blijven. De stem van de regio voor de invulling van deze urgente situaties is voor ons erg belangrijk! Op het moment dat wij een bericht op MijnZorgnet geplaatst hebben, ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie. Bovendien laten wij op MijnZorgnet weten wie er uiteindelijk geschoold zijn en aan het netwerk worden toegevoegd.      

Zorgverzekeraar CZ koopt selectief in, wat betekent dit voor parkinsonzorgverleners?

Om de beste zorg voor hun verzekerden te borgen, wil CZ dat fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie voor patiënten met de ziekte van Parkinson wordt geleverd door zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dat betekent dat verzekerden die zich in 2013 melden voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie of logopedie verband houdend met parkinson, uitsluitend in behandeling genomen mogen worden door een zorgverlener die is aangesloten bij ParkinsonNet en die als zodanig zichtbaar is op de Parkinson Zorgzoeker. Deze regeling geldt uitsluitend voor nieuwe parkinsonpatiënten. Bent u benieuwd wat de regels zijn voor bestaande patiënten en welke uitzonderingssituaties er zijn? Bekijk dan hier het volledige document op de website van CZ.

 

Zorgzoeker