Zorgverzekeraars Nederland steunt ParkinsonNet

Zorgverzekeraars Nederland steunt
ParkinsonNet

Verbetering kwaliteit en doelmatigheid
De belangrijkste reden voor ZN om ParkinsonNet te ondersteunen is
omdat het de kwaliteit van zorg verbetert met als gevolg
verbetering van de doelmatigheid van de zorg. Complicaties bij
patiënten, zoals botbreuken, komen minder vaak voor. De bijdrage
van ZN dient om de infrastructuur die nodig is, te ondersteunen. De
doelstelling is dat na drie jaar de bekostiging via de reguliere
zorgkosten gaat lopen. Omdat er nu heel veel zorgaanbieders
betrokken zijn, zou dat in dit stadium erg ingewikkeld zijn en een
onevenredige hoge lastendruk geven.

Rolmodel
ParkinsonNet is uniek, want het is het enige landelijke netwerk
rondom zorg voor een specifieke groep patiënten dat daadwerkelijk
werkt en zijn nut heeft bewezen. Er zijn veel andere projecten
bedacht maar vaak stokt het bij een -goede- implementatie. Daarbij
komt dat deze methode ook potentie heeft om bij andere aandoeningen
te gebruiken. ParkinsonNet krijgt daarover al veel vragen en wil
graag rolmodel zijn. Dit zijn extra redenen voor ZN om ParkinsonNet
te helpen. Vorig jaar heeft ZN een subsidie gegeven voor
ontwikkeling van de organisatie, omdat het een goed voorbeeld is
dat meerwaarde heeft. Nu de meerwaarde in het onderzoek eind vorig
jaar ook daadwerkelijk is aangetoond, volgt de driejarige
financiering als opmaat naar structurele inbedding.

Bron: www.zn.nl