Filter projecten op:

Volg ParkinsonNet

AMCDe bewegingsstoornissengroep van de afdeling Neurologie in het AMC heeft een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek bij parkinson. De onderzoeken karakteriseren zich door de directe toepasbaarheid van de resultaten en worden veelal met andere ziekenhuizen uitgevoerd.

Eerste onderzoekslijn
Op dit moment wordt vanuit het AMC onderzocht in welk gebied van de hersenen het best geopereerd kan worden bij diepe hersenstimulatie.

Tweede onderzoekslijn
In een ander groot onderzoek wordt gekeken wat het langetermijneffect van levodopa is (het effectiefste en meest gebruikte geneesmiddel bij parkinson), om te achterhalen wanneer er met levodopa gestart moet worden.

En ook
Al enkele jaren wordt een grote groep patiënten gevolgd in een onderzoek naar het beloop van parkinson. De resultaten van de eerste vijf jaar zijn verzameld. Een belangrijke conclusie is dat patiënten die bij het begin van de ziekte problemen met het denken hebben, sneller last krijgen van lichamelijke beperkingen en invaliditeit. Daarnaast blijkt dat vrouwen een iets gunstiger ziektebeloop hebben en minder snel last krijgen van lichamelijke beperkingen. Opvallend is dat er weinig factoren zijn die de achteruitgang in kwaliteit van leven voorspellen. Het plan is om
in de komende twee jaar alle deelnemers opnieuw te benaderen. Hiermee wordt de totale duur dat deze deelnemers gevolgd worden acht jaar. Dit levert enorm belangrijke gegevens op. (Dr. Rob de Bie, neuroloog)

Projecten

  • LEAP studieLEAP studie
    Het lange termijn effect van Levodopa: de LEAP-studie.
  • NSTAPSNSTAPS
    Gedurende dit onderzoek wordt onderzocht of patiënten niet meer baat hebben bij een GPi stimulatie dan bij een STN stimulatie.
  • Movement diagnostic system
    Het doel van ons onderzoek is om meer te weten te komen over de hersennetwerken die betrokken zijn bij het ontstaan van 'tremor': trillen van o.a. de handen.

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker