Filter projecten op:

Volg ParkinsonNet

Erasmus MC


De polikliniek Neurologie van het Erasmus MC vervult een regionale en deels supraregionale expertisefunctie voor parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonaandoeningen (waaronder progres- sieve supranucleaire verlamming, PSP). Alles wat nodig is voor het stellen van de juiste diagnose en het starten van een optimale behandeling kan op één dag worden verricht.

Eerste onderzoekslijn

Vanuit de afdeling neurologie van het Erasmus MC vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar families waarin de ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij meer dan één persoon voorkomt en een landelijke studie bij patiënten met PSP. Regelmatig wordt er meegewerkt aan studies naar het effect van nieuwe of reeds bestaande medicijnen.

En verder
Binnen het bevolkingsonderzoek Rotterdam (ERGO-onderzoek) wordt ook genetisch onderzoek gedaan met als doel een verdere afbakening van de stukjes in het erfelijke materiaal (DNA) die bij het ontstaan van parkinson betrokken lijken te zijn.

En ook
In samenwerking met de afdeling neuroscience wordt gekeken naar de oog-handcoördinatie van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. (Dr. Agnita Boon, neuroloog)

Projecten

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker