Filter projecten op:

Volg ParkinsonNet

LUMCEen belangrijke onderzoeksvraag is: wat bepaalt dat de ene patiënt een gunstige en de andere patiënt een ongunstige vorm van de ziekte krijgt?

Om deze vormen van de ziekte te kunnen vergelijken is een eerste voorwaarde dat de klachten van patiënten heel goed in kaart worden gebracht. Dit gebeurt aan de hand van meetinstrumenten zoals vragenlijsten, tests en lichamelijk onderzoek. Hierdoor ontstaat inzicht in het profiel van de klachten van een patiënt. In het LUMC wordt bij de ziekte van Parkinson onderzoek gedaan naar het meten van alle klachten, het herkennen van de verschillende vormen en beter begrijpen hoe deze samenhangen met veranderingen in de hersenen. Beeldvormend onderzoek (MRI) en onderzoek naar erfelijke factoren nemen hierbij een centrale plaats in. In dit onderzoek werkt het LUMC samen met diverse Nederlandse en internationale instellingen.

Het Leidse onderzoek heeft internationale erkenning gekregen, wat blijkt uit het feit dat veel door hen ontwikkelde meetinstrumenten internationaal worden gebruikt en dat zij veelvuldig worden geraadpleegd bij het opstellen van aanbevelingen over het gebruik van meetinstrumenten. (Prof. dr. J.J. van Hilten en dr. J. Marinus)

Projecten

 • PROPARK-clinicalPROPARK-clinical
  Clinical PROfiling PARKinson's Disease. A.d.h.v. meetinstrumenten zoals vragenlijsten, testen en lichamelijk onderzoek wordt per patiënt een profiel van de klachten ontwikkeld.
 • PROPARK-ImagingPROPARK-Imaging
  Imaging-based PROfiling PARKinson's Disease. In dit onderzoek wordt onderzocht of en hoe deze uitingsvormen samenhangen met veranderingen in de hersenen door middel van MRI onderzoek
 • PROPARK-MoleculairPROPARK-Moleculair
  Moleculair-based PROfiling PARKinson's Disease. In dit onderzoek wordt onderzocht of afwijkingen in de energiehuishouding een rol spelen bij het ontstaan en beloop van de ziekte van Parkinson.
 • PROPARK-PredictPROPARK-Predict
  Risicofactoren voor beloopsvormen bij de ZvP. In dit onderzoek wordt nagegaan welke kenmerken voorspellend zijn voor het later optreden van bepaalde ziekteverschijnselen en behandelcomplicaties.

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker