Filter projecten op:

Volg ParkinsonNet

UMCG
In het UMCG is het wetenschappelijk onderzoek gericht op een aantal hoofdlijnen.

Eerste onderzoekslijn
In het UMCG vormen bewegingsstoornissen één van de hoofdpijlers van het wetenschappelijk onderzoek, waarbinnen de ziekte van Parkinson een belangrijke plaats inneemt. Het onderzoek is nauw verweven met een grote polikliniek bewegingsstoornissen. Het klinische onderzoek richt zich vooral op de gevorderde stadia van de ziekte. In het UMCG worden dan ook alle behandelingen voor deze gevorderde stadia gegeven (diepe hersenstimulatie, subcutane apomorfine infusie en levodopa infusie via de dunne darm). Met name de langetermijneffecten van deze behandelingen, alsmede de vraag hoe deze zo optimaal mogelijk gegeven kunnen worden, zijn onderwerp van onderzoek.

Tweede onderzoekslijn
Een andere lijn van onderzoek richt zich op cognitieve en gedragsmatige problemen bij parkinson. In dit kader is onder andere een screeningsinstrument ontwikkeld voor dementie bij de ziekte van Parkinson. Ook wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan en de optimale behandeling van visuele hallucinaties.

En verder
Daarnaast is de optimalisatie van zorg voor patiënten in het eindstadium van hun ziekte, in samenwerking met verpleeghuizen, een belangrijk onderwerp. Dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een intensief revalidatieprogramma van zes weken, om oudere patiënten zo lang mogelijk buiten het verpleeghuis te houden (de Groningse Parkinson short-stay).

En ook
Ten slotte zijn er een aantal belangrijke, meer basaal gerichte onderzoekslijnen, die zich bezighouden met elementaire vragen van bewegen, met mogelijke ontstaansme- chanismen van parkinson, zoals neuroinflammatie, en met de toepassing van stamcellen voor de ziekte van Parkinson. (Dr. Teus van Laar, neuroloog)

Projecten

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker