Filter projecten op:

Volg ParkinsonNet

VUmc


Het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam heeft een stevige traditie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bij de ziekte van Parkinson. Een belangrijke basis voor het onderzoek vormt de polikliniek voor parkinson en andere bewegingsstoornissen, waar patiënten systematisch worden onderzocht en in kaart worden gebracht.

Eerste onderzoekslijn
Belangrijke doelen van het wetenschappelijk onderzoek in het VUmc zijn het ontwikkelen van innovatieve mogelijkheden om de ziekte van Parkinson vroegtijdig op het spoor te komen, de onderliggende ziektemechanismen op te helderen en zo te komen tot behandelingen die het ziekteproces afremmen of stoppen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksinstituut Neuroscience Campus Amsterdam, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde onderzoekstechnieken.

En verder
Het wetenschappelijk onderzoek in het VUmc onderscheidt zich door een sterk accent op de cognitieve en neuropsychiatrische aspecten van de ziekte van Parkinson. Veel patiënten hebben al in een vroege fase last van depressiviteit, angst, slaapproblemen en stoornissen van het denken en geheugen (de cognitieve stoornissen). In de latere fasen van de ziekte ontwikkelt meer dan de helft van de patiënten dementie en/of krijgt last van hallucinaties en wanen. Bovendien kunnen de parkinsonmedicijnen leiden tot verslavingsgedrag. Deze lijn van onderzoek is erop gericht meer inzicht te krijgen in de mechanismen die een rol spelen bij deze stoornissen en betere behandelingsmogelijkheden te ontwikkelen.

En ook
Een derde onderzoekslijn is het onderzoek naar de gunstige effecten van externe prikkels (zogenaamde cues) op de motoriek van parkinsonpatiënten. Dit onderzoek vindt plaats binnen het VUmc-onderzoeksinstituut MOVE. (Prof. dr. Henk Berendse, neuroloog)

Projecten

  • LichttherapieLichttherapie
    Effect van licht op stemming en slaap in de ziekte van Parkinson.
  • CHEVAL studieCHEVAL studie
    Cholinesteraseremmers als vroege behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker