Volg ParkinsonNet

Lichttherapie

Projectnaam:
Lichttherapie 
Projectleider:
Odile A. van den Heuvel, psychiater 
Ysbrand D. van der Werf, Bioloog/Psycholoog   
Looptijd:
2012 - 2014 
Type:
Placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische trial   
Subsidieverstrekker:
Parkinson Vereniging 
Internationaal Parkinson fonds 
Hersenstichting (Klinisch Fellow) 
VUmc   
In samenwerking met:
Afdeling Psychiatrie, Neurologie en Anatomie & Neurowetenschappen van het VU Medisch Centrum (VUmc) en GGZ InGeest 
E-mail contactpersoon:
Telefoon:
020-4449683 
 

Samenvatting
Rationale:
De kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers wordt grotendeels bepaald door de zogenaamde niet-motorische symptomen, waaronder depressie en verstoorde slaap. Somberheid komt bij ongeveer 50% van de patiënten voor, slaapproblemen bij ongeveer 90%. Vaak worden deze symptomen nog onvoldoende herkend, en indien herkend onvoldoende adequaat behandeld. De behandeling van de stemmings- en slaapproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson wordt daarbij nog in grote mate bemoeilijkt door bijwerkingen, onvoldoende effect van de gebruikelijke behandelopties en de afwezigheid van een op de ziekte van Parkinson toegespitst behandelprotocol. Op basis van de hypothese dat de biologische klok bij ziekte van Parkinson niet optimaal meer functioneert, verwachten wij dat stimulatie van de biologische klok middels lichttherapie zal leiden tot een verbetering van stemming, slaap, motorische functies, kwaliteit van leven en circadiane ritme.

In/exclusiecriteria:
Lichttherapie is een hele veilige behandeling en kent weinig bijwerkingen. Het belangrijkste risico, retinaschade, zal voorkomen worden door de handhaving van internationaal gehanteerde exclusiecriteria, zodat patiënten met verhoogde lichtgevoeligheid niet zullen participeren.

Wat houdt deelname in?
Lichttherapie zal in de thuissituatie plaatsvinden, gedurende een periode van 3 maanden, 2x/dag 30 minuten. Gedurende de lichtbehandeling kunnen deelnemers rustig in een stoel zitten en b.v. een boek lezen. Deelnemers zullen op 6 meetmomenten (inclusief de vervolgmetingen gedurende de 6 maanden na de behandeling) naar de polikliniek Neuropsychiatrie Parkinson van het VUmc komen voor vragenlijstonderzoek en klinische beoordeling. Daarnaast zullen zij 6x gedurende een week een bewegings-meter in de vorm van een pols-horloge dragen om de pols en op 6 momenten speeksel verzamelen voor onderzoek naar melatonine en cortisol, belangrijke hormonen die van invloed zijn op de biologische klok. Deelname aan deze behandelstudie kan prima samen gaan met de reeds bestaande neurologische en eventueel psychiatrische behandeling.

Bestanden

Folder lichttherapie

Patiënteninformatiebrief

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker