Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid ParkinsonNet

Het kwaliteitsbeleid is belangrijk omdat wij aan iedere patiënt met parkinson of atypisch parkinsonisme willen kunnen garanderen dat zij beter af zijn bij een ParkinsonNet zorgverlener. Om dit te bereiken gaan wij minimale eisen stellen om het predicaat  'ParkinsonNet zorgverlener' te mogen voeren en zullen wij de kwaliteit van de geleverde zorg door ParkinsonNet zorgverleners transparant maken voor patiënten en collega's.

Betere zorg, lagere kosten

Omdat ParkinsonNet zorgverleners specifieke expertise hebben opgebouwd, veel parkinsonpatiënten behandelen en werken volgens richtlijnen is de kwaliteit van de geleverde zorg die zij bieden gemiddeld beter dan zorg geleverd door therapeuten die niet in het net­werk zitten. Ook blijken de kosten van de parkinson­zorg veel lager te zijn dankzij ParkinsonNet. Dit is gebleken uit gerandomiseerd wetenschappelijk onder­zoek. Bovendien is dit onlangs opnieuw bevestigd door onderzoek uitgevoerd door KPMG-Plexus, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Dit is natuurlijk een mooie mijlpaal, maar ParkinsonNet is nog lang niet af. We denken dat de kwaliteit van zorg nog verder kan verbeteren.

Kwaliteitssysteem

Grofweg bestaat het Parkinson­Net kwaliteitssysteem uit vier onderdelen. Ten eerste is er een duidelijke certificering van deelnemers volgens een systeem van herregistratie dat tweejaarlijks plaatsvindt. Ten tweede meet ParkinsonNet continu de kwaliteit van zorg via verschillende meetmethoden. De resultaten hiervan worden transparant gemaakt in de ParkinsonAtlas. Tenslotte hebben de accountmanagers van ParkinsonNet intensief contact met de verschillende regionale netwerken en ondersteunen hen bij het verbeteren van de kwaliteit van de regionale parkinsonzorg. 

ParkinsonInzicht

Om nog meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg is een landelijk gegevensbestand opgezet. In ParkinsonInzicht worden gegevens van zoveel mogelijk parkinsonpatiënten anoniem opgenomen. Parkinsonpatiënten wordt gevraagd om door middel van een vragenlijst informatie te geven over de zorg die zij ontvangen hebben en ook over het resultaat van de zorg. Ook dokters, therapeuten en andere zorgverleners wordt gevraagd om informatie te geven.

Vragen?
Met het kwaliteitsbeleid willen we er voor zorgen dat het 'merk' ParkinsonNet staat voor aantoonbare hoge kwaliteit van zorg. Heeft u vragen of suggesties over het kwaliteitsbeleid en de registratie-eisen voor ParkinsonNet zorgverleners dan kunt u contact met ons opnemen via informatie@parkinsonnet.nl.

Zorgzoeker