Bas Bloem

Directeur Parkinson Centrum (ParC)
 

Mede door mijn verleden als topvolleyballer (met de vele bijbehorende blessures!) was ik persoonlijk al lang overtuigd van de grote meerwaarde van paramedische zorg. Die overtuiging werd verder versterkt door mijn promotie onderzoek naar balansstoornissen bij Parkinson patiënten, waarin wij aantoonden dat medicatie nauwelijks verbetering geeft. En dat terwijl fysiotherapie en ergotherapie veel kan betekenen voor de valproblematiek bij Parkinson. Deze persoonlijke overtuiging heeft voor een groot deel bijgedragen aan het ontstaan van het ParkinsonNet. Het is prachtig om te merken dat specifieke en deskundige paramedische behandeling zo'n grote bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van de zorg voor Parkinson patiënten!

Zorgzoeker