ANBI gegevens

Stichting ParkinsonNet is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens ten behoeve van deze ANBI-status vindt u hieronder.

Naam: Stichting ParkinsonNet
Fiscaal nummer: 8528.12.176
Post- en bezoekadres: Postbus 9101 6500 HB Nijmegen
Doelstelling: Het vergroten en transparant maken van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan mensen met de ziekte van Parkinson of een verwante aandoening. De stichting realiseert dit doel met name door het ondersteunen van het ParkinsonNet coordinatiecentrum dat verbonden is aan het Radboudumc en door het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson. Deze projecten worden uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met het ParkinsonNet coordinatiecentrum (bron: statuten akte van oprichting, artikel 2.1). 

Functie en namen van de bestuurders:

M. Munneke (voorzitter)
B.R. Bloem (secretaris) 
R.L. Lolkema (penningmeester)

> Lees hier de hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting ParkinsonNet (2014-2015)
> Bekijk hier de jaarrekening van Stichting ParkinsonNet (2013)
> Bekijk hier de jaarrekening van Stichting ParkinsonNet (2014)
> Zie hier de statutenwijziging van Stichting ParkinsonNet in (2015)
> Bekijk hier de jaarrekening van Stichting ParkinsonNet (2016)
> Bekijk hier de jaarrekening van Stichting ParkinsonNet (2017)
> Bekijk hier de jaarrekening van Stichting ParkinsonNet (2018)

Zorgzoeker