Afbeelding voor ANBI-status

ANBI-status

Stichting ParkinsonNet is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze gegevens ten behoeve van deze ANBI-status:

Naam: Stichting ParkinsonNet

Fiscaal nummer: 8528.12.176

Post- en bezoekadres: Postbus 9101 6500 HB Nijmegen

Doelstelling: Het vergroten en transparant maken van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan mensen met de ziekte van Parkinson of een verwante aandoening. De stichting realiseert dit doel met name door het ondersteunen van het ParkinsonNet coördinatiecentrum dat verbonden is aan het Radboudumc en door het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson. Deze projecten worden uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met het ParkinsonNet coördinatiecentrum (bron: statuten akte van oprichting, artikel 2.1).

Functie en namen van de bestuurders:

M. Munneke (voorzitter)
B.R. Bloem (secretaris)
L.R. Lolkema (penningmeester)