Afbeelding voor Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

ParkinsonNet doet haar uiterste best om kwaliteit van zorg te garanderen.
Maar het kan natuurlijk voorkomen dat er een klacht over een aangesloten zorgverlener is. Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1: Bespreek uw klacht met de betrokken zorgverlener. Lost dit uw klacht niet op? Ga dan door naar stap 2.

Stap 2: Volgens de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorgaanbieders verplicht tot het hebben van een klachtenregeling, het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een geschilleninstantie. Vraag naar die procedure en volg de klachtenprocedure van de praktijk of organisatie waar de zorgverlener werkzaam is.

Stap 3: Is er geen klachtenprocedure aanwezig? Volg dan de klachtenprocedure via het kwaliteitsregister van de betreffende discipline. Voor paramedici vindt u die hier. En voor psychologen hier.