Afbeelding voor ParkinsonNet steunen

ParkinsonNet steunen

Wilt u financieel bijdragen aan onze missie, de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor iedereen met parkinson? Dat kan.

Stichting ParkinsonNL, een onafhankelijk fonds, beheert alle donaties aan ParkinsonNet.  Een bedrag naar keuze kunt u overmaken naar:

Rekeningnummer: NL03 ABNA 0501 5666 51
Ten name van: Stichting ParkinsonNL
Onder vermelding van: ParkinsonNet

Alle bijdragen aan ParkinsonNL via het genoemde rekeningnummer komen volledig ten goede aan ParkinsonNet.
Meer informatie over ParkinsonNL vindt u hier.