Afbeelding voor ParkinsonNet steunen

ParkinsonNet steunen

Wilt u financieel bijdragen aan onze missie, de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor iedereen met parkinson? Dat kan.

Stichting Parkinson Nederland, een onafhankelijk fonds, beheert alle donaties aan ParkinsonNet.  Een bedrag naar keuze kunt u overmaken naar:

Rekeningnummer: NL86ABNA 0409884928
Ten name van: Stichting Parkinson Nederland
Onder vermelding van: ParkinsonNet

Alle bijdragen aan Stichting Parkinson Nederland via het genoemde rekeningnummer komen volledig ten goede aan ParkinsonNet.
Meer informatie over Stichting Parkinson Nederland vindt u hier.