Hero afbeelding

Langer thuiswonen met parkinson

Een revalidatietraject, een kortdurende opname in het verpleeghuis of een dagbehandeling, zorgt er soms voor dat mensen met parkinson of parkinsonisme langer thuis kunnen blijven wonen voordat ze naar een verpleeghuis gaan. Het project Parkinson Beter Thuis onderzoekt wat er precies nodig is om mensen langer thuis te laten wonen.

Kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg

Het doel van Parkinson Beter Thuis is uitzoeken wat ervoor nodig is om te zorgen dat mensen met parkinson of parkinsonisme langer thuis kunnen wonen. Het onderzoek in samenwerking met 12 verpleeghuizen leidt tot een nieuwe zorgstandaard voor kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg.

Specifiek gaat het dan om drie herstelgerichte zorgvormen: Geriatische Revalidatie, Eerstelijns Verblijfzorg en Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen. Een aantal organisaties biedt al een herstelprogramma speciaal gericht op parkinson. Zowel mensen met parkinson als ook zorgverleners zijn daarover heel positief. Het uitlichten van deze goede voorbeelden en het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen in werkwijze tussen verschillende verpleeghuizen helpt andere organisaties om ook hun parkinsonzorg goed in te richten. Naast verpleeghuizen en mensen met parkinson werken ook zorgverzekeraars en beroepsorganisaties mee aan de nieuwe zorgstandaard.

Parkinson Beter Thuis in trajecten

Het Parkinson Beter Thuis project bestaat uit vier trajecten:

Traject 1

Het project Parkinson Beter Thuis startte in april 2023. In het eerste jaar bracht het projectteam de ervaringen van 12 regio’s in Nederland in kaart. De ervaringen, overeenkomsten en verschillen zijn geanalyseerd en opgenomen in het rapport ‘Kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg: overeenkomsten en verschillen’.

Lees hier het hele rapport.

Traject 2

Voor traject 2 van Parkinson Beter Thuis is een werkgroep opgesteld die in samenwerking met het Trimbos werkt aan een de ontwikkeling van een zorgstandaard. Drie belangrijke redenen voor het ontwikkelen van deze zorgstandaard:

  • Mensen met parkinson(isme) streven ernaar zo lang mogelijk thuis te blijven. Soms is echter een revalidatietraject of tijdelijke dagbehandeling nodig om nieuwe vaardigheden aan te leren die thuiswonen mogelijk maken.
  • Specifieke expertise is vereist voor kortdurende herstelgerichte zorg bij parkinson. Momenteel is de kennis en expertise per locatie wisselend. Een zorgstandaard met basisvoorwaarden voor verantwoorde zorg, kan dit gelijktrekken.
  • Niet iedereen heeft nu toegang tot herstelgerichte zorg in de regio. De zorgstandaard helpt andere instellingen deze kortdurende herstelgerichte zorg op te zetten.

Het streven is de zorgstandaard eind 2024 te presenteren.

Traject 3

Traject 3 bereidt de regio’s voor op de implementatie van de zorgstandaard. Implementatie-coaches van StudioGRZ voeren daartoe gesprekken met de 12 regio’s. Per regio komen er haalbare doelen en een op maat gemaakt implementatieplan.

Traject 4

In het laatste traject staat het opzetten van een landelijke werkgroep verpleeghuizen centraal. Er blijkt landelijk veel behoefte om mee te denken over parkinsonzorg in verpleeghuizen. Doel van de ParkinsonNet werkgroep verpleeghuizen is dat organisaties gebruik maken van elkaars expertise en het verder gelijktrekken van het kennisniveau.

De volgende bijeenkomst van de ParkinsonNet werkgroep verpleeghuizen vindt plaats op donderdag 20 juni van 16:00-17:00 en geeft een update van het project Parkinson Beter Thuis. Ook kunnen deelnemers hier weer kennis, ervaring en deskundigheid uitwisselen. Bent u werkzaam in een verpleeghuis en geïnteresseerd in deelname aan de bijeenkomst van de ParkinsonNet werkgroep verpleeghuizen (ook toegankelijk voor niet-ParkinsonNet-deelnemers), meld u dan hier aan.

Lees hieronder meer over de eerste landelijke bijeenkomst van de ParkinsonNet werkgroep verpleeghuizen op 4 december 2023.

Opbrengst ParkinsonNet werkgroep verpleeghuizen

De eerste bijeenkomst van de ParkinsonNet werkgroep verpleeghuizen vond plaats op 4 december 2023. Vanuit de regio’s kwamen de volgende vragen aan bod zoals:

  • Hoeveel mensen met parkinson in de regio zullen gebruik gaan maken van kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg?
  • Hoe delen we onze parkinsonkennis in de regio?
  • Hoe organiseren we de zorg voor bijvoorbeeld pompinstellingen of dbs?
  • Bestaan er al zorgpaden of -modules die kortdurend herstelgerichte zorg bij parkinson beschrijven?
  • Wat is de rol van de huisarts in de regio?
  • Hoe ziet de parkinsonketen in de regio eruit?
Meer kennis en de beste zorg

Zowel mensen met parkinson als zorgverleners hadden de afgelopen jaren vragen over de parkinsonzorg binnen het verpleeghuis. Aanleiding voor ParkinsonNet om onderdeel te zijn van de projecten Verpleeghuizen op weg naar integrale parkinsonzorg en Parkinson Beter Thuis.

Enerzijds ondersteunen we op deze manier zorgverleners binnen ons netwerk. We vergroten hun kennis over de verpleeghuiszorg voor mensen met parkinson. Anderzijds verbeteren we de zorg voor mensen met parkinson. Zowel voor mensen die in een verpleeghuis wonen, als voor mensen die in het verpleeghuis tijdelijke herstelzorg krijgen, zodat ze uiteindelijk langer thuis kunnen blijven wonen.

Zo dragen we samen met de andere betrokkenen aan dit project bij aan de best mogelijke parkinsonzorg.

Lees meer over Parkinson Beter Thuis

Parkinson Beter thuis is een project van het landelijk consortium Parkinson Beter Thuis. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.