Paramedisch

Naast medicijnen kunnen paramedische disciplines zoals fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck, diëtetiek, logopedie, ergotherapie en de parkinsonverpleegkundige een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Bent u op zoek naar een deskundige zorgverlener?

Raadpleeg Parkinson Zorgzoeker