Behandelrichtlijnen

In de afgelopen jaren zijn verschillende ('evidence-based') richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Een zorgvuldige diagnostiek en een goede behandeling zijn essentieel voor deze chronisch progressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de directe betrokkenen.

De diagnostiek en behandeling worden momenteel geleverd door een breed scala aan zorgverleners:

  • Eerste lijn: zoals huisartsen, apothekers of vrijgevestigde fysiotherapeuten
  • Tweede lijn: zorgverleners in algemene en academische ziekenhuizen
  • Derde lijn: zorgverleners in Parkinson expertise centra, verpleeg- en verzorgingshuizen

Richtlijnen

Richtlijnen kunnen sturing geven aan het diagnostisch en therapeutisch proces. Onderstaande richtlijnen zijn reeds ontwikkeld:

Zorgzoeker