Voor patiënten

Multidisciplinaire richtlijn voor parkinsonpatiënten

Multidisciplinaire richtlijnen ziekte van parkinson patientenversie 

 

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen waaronder verpleeghuisartsen, (neuro)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, klinisch geriaters, logopedisten, maatschappelijk werkers, neurochirurgen, neurologen, psychiaters, radiologen, revalidatieartsen en seksuologen, heeft samen met de Parkinson Vereniging, een multidisciplinaire richtlijn "ziekte van Parkinson" ontwikkeld.

In deze richtlijn staan aanbevelingen en hulpmiddelen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson. De versie voor parkinsonpatiënten is bij de Parkinson Vereniging te bestellen voor € 4.- incl. verzenkosten.

>  Klik hier om het boek te bestellen

De volledige duiding van de richtlijn is hier te vinden (voor zorgprofessionals).

Informatie over fysiotherapie voor mensen met de ziekte van Parkinson:

Fysio _mmp _kaft

Dit document bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over zelfmanagement. Zelfmanagement heeft te maken met de manier waarop u verantwoordelijkheid neemt voor uw ziekte. Het eerste hoofdstuk gaat ook in op wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten en geeft aanwijzingen wanneer u contact kunt opnemen met een fysiotherapeut. Het tweede hoofdstuk is een Intakevragenlijst. Het invullen van de vragen zullen u helpen te bedenken aan welke problemen u wilt werken tijdens de fysiotherapie. Uw fysiotherapeut krijgt door de antwoorden die u invult, een goed beeld van welke problemen u het belangrijkst vindt, en van wat u lichamelijk aankunt. Het derde hoofdstuk geeft informatie voor mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers

- Informatie over fysiotherapie voor mensen met Parkinson (pdf)

 

Richtlijn voeding & diëtetiek bij ziekte van Parkinson:

- Richtlijn voeding voor mensen met parkinson (pdf)

 

 

 

Zorgzoeker