Afbeelding voor Diagnose

Diagnose

Een trillende hand of traagheid, het is niet gek dat dergelijke klachten onrust veroorzaken. De diagnose ziekte van Parkinson ligt voor de hand, maar juist in het beginstadium is deze erg moeilijk vast te stellen omdat de symptomen nog mild en niet specifiek zijn en omdat parkinson niet is vast te stellen via een hersenscan. Een tijdige en juiste diagnose is belangrijk vanwege de onzekerheid bij patiënten en hun familie en omdat goede behandeling van de symptomen voorhanden is.

Niet alles wat trilt is parkinson

Voor de juiste diagnose kijkt de neuroloog daarom goed naar de uiterlijke verschijnselen die iemand heeft en vindt er lichamelijk onderzoek plaats in de spreekkamer.

Soms wordt er wel een hersenscan gemaakt om andere ziekten uit te sluiten. Door iemand met verdenking op parkinson het medicijn levodopa te geven, kan de diagnose bevestigd worden. Mensen met parkinson reageren namelijk goed op dit medicijn, terwijl mensen met deels vergelijkbare symptomen (bijvoorbeeld atypische parkinsonismen) minder goed reageren.

De diagnostiek en behandeling worden momenteel geleverd door een breed scala aan zorgverleners:

  • Eerste lijn: zoals huisartsen, apothekers of vrijgevestigde fysiotherapeuten
  • Tweede lijn: zorgverleners in algemene en academische ziekenhuizen
  • Derde lijn: zorgverleners in parkinson expertise centra, verpleeg- en verzorgingshuizen