Mantelzorg

mantelzorg

Zorgsite
Een baan hebben, een huishouden runnen, een eigen sociaal leven onderhouden en zorgen voor een zieke vergt veel tijd en energie. ShareCare introduceert een nieuw hulpmiddel om via internet groepsgewijs voor een zieke te zorgen: de ShareCare zorgsite
 

mezzo-logo

Mezzo
Op de website van de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg kunt U naast informatie ook advies en ondersteuning vinden.

mantelzorg-nl

Mantelzorger ben je niet alleen
Deze website is bedoeld als digitaal contactpunt voor mantelzorgers in Nederland. De webkrant heeft als doel: Herkenning, erkenning, waardering en samenwerking van alle mantelzorgers in Nederland.

Mantelzorger.com
Naast professionele hulp, is goede informatie natuurlijk erg belangrijk.
Op de site mantelzorger.com wordt niet zozeer algemene informatie geven, maar juist praktische informatie en tips.

Zorgverzekering Informatie Centrum
Nieuw onafhankelijk zorgplatform dat informatie biedt over alles wat met zorgverzekeringen te maken heeft. Onder andere meer informatie over AWBZ en PGB.

Zorgzoeker