Patiëntinformatie

PEPP

Patiënt Educatie Programma Parkinson  (PEPP)
Patiënt Educatie Programma Parkinson heeft als doel het verminderen van de psychologische en sociale problemen van de patiënt én partner, om daarmee de kwaliteit van leven van beiden te verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat men nog wel kan ondanks de beperkingen. Het leert de patiënt en de partner om beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte.
 

parkinson-plaza

Parkinsonplaza
Voor iedereen die met Parkinson leeft.


Regelhulp

Regelhulp
Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.
 

KennisRing

KennisRing
Op KennisRing vindt u betrouwbare, begrijpelijke informatie over gezondheid, zorg, werk, geld en uw rechten. U bent een van de bijna 3 miljoen mensen die KennisRing per jaar bezoeken. KennisRing wordt gemaakt door Stimulansz, kennis- en informatiecentrum op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzijn.
 

Zorgplanner 

De Zorgplanner 
Wanneer u 24-uurs zorg nodig heeft, kunt u op deze site terecht om de juiste weg te vinden naar deze 24-uurs zorg.
 

 Tremble3

Stichting Tremble
Stichting Tremble heeft deze website gemaakt als aanvulling op de bestaande organisaties die, net als wij, trachten het welzijn en de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson te bevorderen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit van leven en het behartigen van hun belangen.        

Van Hemert Produkties
Van Hemert Produkties maakt voorlichtingsfilms en educatieve films over de ziekte van Parkinson.                  

Zorgzoeker