Misverstanden over parkinson 1 t/m 10

1. Er zijn geen misverstanden over de ziekte van Parkinson

Helaas zijn er heel veel misverstanden over de ziekte van Parkinson. Dat komt omdat parkinson heel complex is en heel veel verschillende gezichten heeft. We hebben in het kader van 200 jaar parkinson hier de belangrijkste misverstanden op een rij gezet.

2. Emoties hebben geen invloed op het bewegen bij parkinson

Stress en andere negatieve emoties hebben een negatieve invloed op de symptomen. Omgekeerd kunnen positieve emoties ook een gunstige invloed hebben op de symptomen.

3. Cannabisolie werkt altijd bij de ziekte van Parkinson

Het is wetenschappelijk nog niet afdoende bewezen dat cannabisolie helpt bij parkinson. Uit een eerste klein, ongecontroleerd onderzoek werd de suggesties gewekt dat de cannabisolie een gunstig effect zou kunnen hebben, en dit wordt ondersteund door de positieve ervaringen van sommige mensen die de olie reeds gebruiken. Meer en goed opgezet onderzoek naar de echte effecten en de veiligheid van de cannabisolie blijft echter dringend nodig.

4. Er zijn geen tv-programma's over de ziekte van Parkinson

 

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson. Iedere maand nemen presentator Marten Munneke en vaste gast prof. dr. Bas Bloem plaats aan de ParkinsonTV-tafel. Tijdens de uitzending spreken zij, samen met een parkinsonexpert en een persoon met parkinson, over een specifiek thema gerelateerd aan parkinson.

5. Parkinson is alleen met pillen te behandelen

Naast medicijnen kunnen een aantal paramedische disciplines (zoals fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck, logopedie, en ergotherapie), een diëtist en de parkinsonverpleegkundige een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven bij mensen met de ziekte van Parkinson. In totaal zijn er meer dan 20 verschillende professionele disciplines die een bijdrage aan de Parkinson zorg kunnen leveren. Ook zijn er chirurgische behandelingen mogelijk voor een geselecteerde groep mensen met parkinson.

6. Alle mensen met parkinson trillen

Niet alle mensen met parkinson trillen. Sterker nog, ongeveer één op de drie mensen met parkinson heeft niet of nauwelijks last van trillen. En bij die mensen die wel last hebben van trillen verschilt de mate van trillen, het moment van optreden (in rust, of tijdens gebruik van bijvoorbeeld de handen) en de mate van ervaren handicap enorm. Mensen met een vorm van parkinson waarbij het trillen erg op de voorgrond staat kennen gemiddeld een wat gunstiger prognose dan mensen die niet of nauwelijks last hebben van trillen. De reden hiervoor is nog niet goed duidelijk.

7. Als je parkinson hebt, kun je niet meer werken

Het is zeker mogelijk om met parkinson te werken. Afhankelijk van de functie en specifieke klachten kunnen in de loop van de ziekte wel aanpassingen nodig zijn om het werk te behouden, zoals aanpassingen in taken, aantal werkuren, of de omgeving. Het is raadzaam hierbij advies te vragen aan een ParkinsonNet professional met expertise op het gebied van arbeid, zoals een ergotherapeut of een arbeidsdeskundige.

8. Mensen met parkinson zijn altijd dement

Dementie is een akelig woord, dat door medici wordt gebruikt als brede definitie voor het verliezen van een denkfunctie waardoor belemmeringen in het dagelijks leven ontstaan. Niet iedereen met parkinson is of wordt dement. Bovendien is de vorm van dementie die optreedt bij parkinson niet hetzelfde als bijvoorbeeld de dementie bij de ziekte van Alzheimer, waar het vergeten van gebeurtenissen of het niet herkennen van bekenden op de voorgrond kan staat. Bij mensen met parkinson ligt het probleem veel meer op het gebied van moeite met planning en organisatie, en met het uitvoeren van dubbeltaken. Deze vorm van dementie komt vaak pas voor in een latere fase van de ziekte van Parkinson.

9. Parkinson heb je helemaal alleen

Parkinson heeft niet alleen invloed op de persoon die de ziekte zelf heeft. Ook de partner, kinderen, andere familieleden, vrienden, kennissen, en andere naasten kunnen te maken krijgen met de gevolgen van Parkinson. Het is een ziekte die je niet alleen hebt!

10. Dit is James Parkinson, dus een man met een baard

James Parkinson

De foto die op internet vaak tevoorschijn komt als je 'James Parkinson' zoekt is niet de Parkinson (1755-1824) waarnaar de ziekte is genoemd, maar James Cumine Parkinson die leefde van 1832 tot 1887. Er kan ook helemaal geen foto van James Parkinson bestaan, omdat fotografie pas na zijn dood mogelijk werd.

Bron.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker