Misverstanden over parkinson 121 t/m 130

121. Loophulpmiddelen zoals een stok of rollator maken loop en balans functies minder sterk

Bij loop- en balansproblemen maken hulpmiddelen dat je juist veiliger en zelfstandiger in beweging blijft. Dat is veel beter voor het lopen en de balans dan helemaal geen hulpmiddel nemen, met als gevaar dat je minder actief bent waardoor je uiteindelijk harder achteruit gaat. Het is wel belangrijk om een hulpmiddel alleen te gaan gebruiken als het nodig is. Ook is het belangrijk om het hulpmiddel goed te leren gebruiken. Daarom is het goed om dit te bespreken met een in de ziekte van Parkinson gespecialiseerde fysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut.

122. Mensen met parkinson die zich verslikken moeten voeding malen en/of dranken verdikken

Samen met de logopedist moet gekeken worden naar de beste techniek om zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk voldoende voeding en vocht in te nemen. Verdikken en malen is hierbij vaak pas een laatste middel. Het onder begeleiding trainen van de sliktechniek is een logische eerste stap om mee te beginnen.

123. Een rollator voor mensen met parkinson moet een speciale parkinsonrollator zijn

Er bestaan vele merken en soorten rollators. Als een rollator aan bijzondere eisen moet voldoen kun je spreken van een 'complex loophulpmiddel'. Deze worden meestal wel vergoed door de zorgverzekering. Bij de aanvraag van een complex loophulpmiddel is het belangrijk dat een goed eisenpakket opgesteld wordt van de functionele eisen. Dat vormt de basis voor de aanvraag. Sommigen rollators hebben speciale eigenschappen die erg geschikt zijn voor gebruik bij mensen met parkinsonklachten, zoals een ingebouwde laser die een straal op de grond projecteert om het freezing (het vastplakken van de voeten tijdens het lopen) te verminderen, of rollators met een aangepast remmechanisme. Dergelijke rollators worden in de volksmond vaak parkinsonrollator genoemd, dit is echter niet een juiste benaming. Het zijn complexe loophulpmiddelen, die bepaalde eigenschappen hebben die geschikt kunnen zijn voor gebruik door een iemand met parkinson. Het beste is een in de ziekte van Parkinson gespecialiseerde fysio- of ergotherapeut te vragen voor advies bij het aanvragen van een geschikte rollator.

124. Paramedische behandeling richt zich uitsluitend op de hulpvraag van de persoon met parkinson

De hulpvraag van de persoon met parkinson staat uiteraard centraal in de therapie. De (hulp)vraag van de mantelzorger is echter ook heel belangrijk, en ook deze wordt meegenomen in de behandeldoelen. Tenslotte is ook de vraag van een verwijzer soms de aanleiding voor therapie, bijvoorbeeld als veiligheid in het functioneren aandacht vraagt.

125. Door het vele trillen vallen veel mensen met parkinson af

Afvallen/gewichtsverlies komt heel veel voor bij mensen met parkinson. Het trillen speelt hierbij mogelijk speelt een (kleine) rol. Er zijn echter nog veel meer factoren die een rol spelen bij gewichtsverlies, waaronder de verminderde eetlust, de problemen met slikken of kauwen, de moeilijkheden met het bereiden en snijden van voedsel, en ook de overtollige bewegingen (dyskinesieën) als gevolg van de medicatie. Tenslotte lijkt ook de hele stofwisseling van mensen met parkinson wat te veranderen, waardoor zij gemakkelijker afvallen.

126. Een praatje maken tijdens het eten draagt bij aan het welbevinden van iemand met parkinson

Natuurlijk is het leuk en gezellig om tijdens het eten ook een praatje te maken met de tafelgenoten. Voor veel mensen met parkinson is dit doorgaans geen enkel probleem. Maar sommige mensen (met name diegenen die een wat meer gevorderde fase van parkinson hebben bereikt) ontwikkelen moeite met het uitvoeren van zogenaamde dubbeltaken (twee of meer activiteiten tegelijk uitoefenen). Voor dergelijke mensen kan het praten tijdens de maaltijd lastiger worden, en met name om zowel het eten als het praten tegelijk goed uit te voeren. Het focussen op een gesprek tijdens het eten kan bijvoorbeeld ten koste gaan van het handhaven van een goede houding of het uitvoeren van een goede slikactie. Mogelijk dat iemand zich hierdoor eerder verslikt in het eten, of omgekeerd juist niets meekrijgt van het gesprek wanneer de persoon zich noodgedwongen concentreert op het veilig eten. Dus is het niet voor alle mensen met parkinson prettig om tijdens het eten een ingewikkeld gesprek te voeren.

127. Als je de ziekte van Parkinson hebt, dan heb je geen behoefte meer aan seks

De behoefte aan seks is bij de meeste mensen met parkinson nog gewoon aanwezig. Wel kan de ziekte de behoefte aan seks bij zowel iemand met parkinson als bij zijn of haar partner negatief beïnvloeden. Bij sommige mensen neemt de behoefte aan seks juist toe, dit is meestal het gevolg van de parkinsonmedicatie (en met name de zogenaamde dopamine agonisten). Als jij of jouw partner dit bemerkt is het belangrijk om contact op te nemen met de behandelend neuroloog.

128. eHealth is ongeschikt voor de ziekte van Parkinson

Er zijn veel verschillende initiatieven rondom parkinson en eHealth. Het is een misverstand dat dergelijke moderne initiatieven niet goed geschikt zouden zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson, bijvoorbeeld omdat ze te oud zouden zijn. We geven hier een paar goede voorbeelden die wel degelijk heel nuttig zijn, ook voor mensen die minder ervaring met computers hebben. ParkinsonNet geeft bijvoorbeeld via de Parkinson Zorgzoeker website inzicht in de bij ons aangesloten zorgverleners, en maakt het mogelijk voor u om de meest geschikte zorgverlener te vinden die bij u in de buurt werkt. ParkinsonConnect is een grote online 'community' (een online groep) waar mensen met parkinson, naasten en zorgverleners met elkaar in contact komen en waar zij kennis er ervaringen uitwisselen. Verder vindt er de laatste jaren steeds meer onderzoek plaats met behulp van smartphone, slimme horloges en andere draagbare sensoren waarmee continue metingen in de thuissituatie verricht worden. Voorbeelden van dergelijke studies zijn ParkinsonThuis en Parkinson op Maat. Ook zijn er inmiddels eHealth producten waarmee de neuroloog en verpleegkundige u met behulp van vragenlijsten op afstand kunnen monitoren. Dethema uitzending over technologie van ParkinsonTV geeft een mooi overzicht van 'Technologie en Parkinson'.

129. Dansen met parkinson is niet goed meer mogelijk


Het omgekeerde lijkt eerder waar. Er zijn inmiddels tal van voorbeelden van dansgroepen speciaal voor mensen met parkinson! Dansen werkt juist goed voor mensen met parkinson omdat de muziek als een 'cue' werkt (een externe prikkel waardoor het bewegen weer gemakkelijker gaat). Ook de positieve emoties van de muziek helpen waarschijnlijk mee. Het is een goede manier om lichamelijk actief te blijven. Door het oefenen van pasjes, bijvoorbeeld tijdens het achteruit stappen, kan ook de balans mogelijk verbeteren, maar dit laatste is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Dansen is vermoedelijk een behoorlijk veilige activiteit, omdat er vaak een danspartner in de buurt is bij wie je zo nodig even steun kunt zoeken.

130. 'Freezing' is een probleem bij het starten van bewegingen

Freezing' is het plotseling 'bevriezen' van het bewegen. De titel van dit misverstand is slechts gedeeltelijk correct. Freezing kan inderdaad optreden tijdens het starten van diverse soorten van bewegingen, zoals bij opstaan uit een stoel of het starten met lopen. Het kan bijvoorbeeld ook problemen geven bij het starten met spreken. Het kan echter ook optreden tijdens het uitvoeren van reeds eerder gestarte bewegen. Dit is vooral het geval bij verandering van het beweegpatroon (bijvoorbeeld tijdens het omdraaien), bij uitvoering van dubbeltaken (het verrichten van twee of meer activiteiten tegelijk), bij toename van de geestelijke belasting (bijvoorbeeld een ingewikkeld gesprek voeren tijdens het lopen) en bij verandering van externe omstandigheden (bijvoorbeeld bij het passeren van een deurdoorgang, of bij een verandering van het vloeroppervlak). En freezing tijdens het spreken is herkenbaar als een hakkelende, stotterende spraak.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker