Misverstanden over parkinson 141 t/m 150

141. Bij ernstige balans of loopproblemen is een conditietraining niet meer mogelijk

Bij forse loop- en balansstoornissen is loopbandtraining, wandelen of buiten fietsen niet meer goed of veilig mogelijk. Daarentegen blijft de fietsbeweging vaak tot ver in het ziektebeloop behouden. Stoelfietsen of fietsen op een hometrainer zijn prima alternatieven om toch in beweging te blijven. Regelmatig bewegen is heel belangrijk voor het behoud van heel veel functies (bijvoorbeeld hart en longen), en kan (net als een medicijn) helpen om de symptomen wat te onderdrukken.

142. Zingen helpt bij de ziekte van Parkinson

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat zingen een positief effect heeft op de spraak. Wel zijn er anekdotes van mensen met parkinson die soms verrassend goed kunnen zingen, terwijl de spraak minder goed verstaanbaar is geworden. Zingen geeft daarnaast natuurlijk veel plezier, zeker als je het samen doet. Op diverse plaatsen zijn zelfs speciale parkinson koren opgericht.

143. De enige reden om een ergotherapeut te bezoeken is als iemand met parkinson hulpmiddelen nodig heeft

Deze stelling is maar heel gedeeltelijk juist. Een gespecialiseerde ergotherapeut kan inderdaad mensen met parkinson helpen bij het vinden van de juiste hulpmiddelen, en hen ook ondersteunen in de juiste toepassing ervan. Maar ergotherapie richt zich op veel meer dan hulpmiddelen alleen. Ergotherapie is erop gericht om mensen te ondersteunen bij problemen in hun dagelijkse functioneren in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om beperkingen tijdens het uitvoeren van activiteiten, maar ook bijvoorbeeld bij vermoeidheid of voor mensen die moeite hebben met het plannen en verdelen van activiteiten over de dag. Daarnaast kan een ergotherapeut adviezen geven aan mantelzorgers over wanneer en hoe het beste hulp geboden kan worden.

144. Er bestaan geen natuurlijke middelen die gebruikt kunnen worden bij parkinson klachten

Er bestaan wel natuurlijke middelen die mogelijk invloed hebben op de klachten bij parkinson. Maar er moet nog veel onderzoek naar gedaan worden om het effect goed te beoordelen. Een voorbeeld is Mucuna Pruriens. In de traditionele Indiase geneeskunde worden verschillende bestanddelen van deze plant gebruikt als medicijn bij de behandeling van uiteenlopende ziektebeelden, waaronder de ziekte van Parkinson. Het interessante is dat deze plant onder andere levodopa bevat, dus precies dezelfde stof als de levodopa die aanwezig is in parkinsonmedicijnen. Een uitdaging is dat van veel Mucuna producten de hoeveelheid actieve levodopa niet goed bekend is, en vooral niet hoeveel daarvan in de hersenen aankomt. Mensen die levodopa willen gebruiken kunnen dan ook veel beter de gewone parkinsonmedicijnen nemen. Meer informatie over Mucuna staat in een tweetal blogs op ParkinsonConnect.

145. Om de parkinsonmedicatie makkelijker in te nemen, kun je het beste een lepel vla nemen

Nee, dit is echt onjuist! Levodopa is een aminozuur dat bij opname vanuit de darmen 'concurreert' met aminozuren die afkomstig zijn van eiwitten. Het gelijktijdig innemen van de levodopa met eiwitten (zoals vla, yoghurt of melk) moet dan ook vermeden worden. Het beste tijdstip om de medicatie in te nemen is een half uur voorafgaand aan of een uur na afloop van de maaltijd. Het innemen van de levodopa medicatie kan het beste worden gedaan met bijvoorbeeld water of appelmoes. Vooral 'zurige' vloeistoffen zoals bruisend water of sinaasappelsap lijken de opname van levodopa te kunnen bevorderen.

146. Vooral de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige horen seksuele problemen te bespreken met de persoon met parkinson en partner

Nee, iedere zorgverlener heeft hierin zijn of haar eigen rol. Het observeren en signaleren van problemen op het gebied van seksualiteit kan bij iedere zorgverlener thuishoren. Echte gerichte advisering kan zo nodig geleverd worden door een seksuoloog.

147. Als iemand niet meer kan lopen, kan hij of zij ook niet meer fietsen

Omdat fietsen een ander 'motorisch programma' is in de hersenen dan lopen, kunnen veel mensen met parkinson nog goed fietsen, zelfs als zij niet of nog slechts met moeite kunnen lopen. Het is wel belangrijk om advies in te winnen bij een fysio- of oefentherapeut om te beoordelen of het op- en afstappen nog veilig verloopt. Soms is het aan te raden om fietsen als sport toe te passen op bijvoorbeeld een hometrainer, omdat dit veiliger is dan deelnemen aan het verkeer.

148. Als je dopamine agonisten gebruikt, dan veroorzaakt dat ook altijd een verslaving: bijvoorbeeld een seks-, koop- of eetverslaving

Dat is gelukkig niet zo. Maar bij een klein percentage (ongeveer 7%) van de gebruikers van een dopamine agonist kan een dergelijke verslaving wel voorkomen. Het risico hierop is vooral aanwezig bij mannen en vooral bij jongere patiënten, maar ook vrouwen of ouderen kunnen een verslaving ontwikkelen. Ook de andere parkinsonmedicatie kan soms een verslaving veroorzaken. Het is heel verradelijk dat de verslaving pas kan optreden na vele maanden of zelfs jaren van gebruik van de dopamine agonist. Het is dus belangrijk dat zowel de persoon met parkinson als de partner daar alert op blijven, en als het gebeurt, dit direct met de neuroloog of parkinsonverpleegkundige te bespreken.

149. Alle mensen met parkinson kunnen tot de laatste fase de regie voeren over hun eigen leven

 

Nee, helaas lukt dit in sommige gevallen niet meer, vooral wanneer er psychiatrische complicaties, zoals een psychose, zijn  of wanneer de denkfuncties minder worden, zoals bij een dementie.

150. Een loopband is gevaarlijk voor mensen met parkinson

Loopbandtraining is een veelgebruikte vorm van therapie om de kwaliteit van het lopen te verbeteren. Ook kan door afstanden lopen op de loopband het uithoudingsvermogen verbeteren. Een recent onderzoek liet zelfs zien dat het valrisico minder kan worden door het regelmatig lopen op een lopende band. De loopband werkt als cue (externe prikkel) en daarom is het voor mensen met parkinson vaak juist gemakkelijker om op een loopband te lopen. Het is wel van belang om dit onder begeleiding op te bouwen om te controleren of iemand zelfstandig kan starten en stoppen met lopen terwijl de band draait.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker