Misverstanden over parkinson 151 t/m 160

151. Mensen met parkinson zijn altijd slecht verstaanbaar

 

Verstaanbaarheid kan zeker in het gedrang komen, zeker als de parkinson ernstiger is of langer bestaat. Maar gelukkig kunnen mensen met parkinson met behulp van een gespecialiseerde ParkinsonNet logopedist leren hoe zij beter verstaanbaar kunnen spreken. Mensen die tijdig verwezen worden naar een logopedist kunnen lang profijt hebben van de technieken die ze daar aangeleerd krijgen.

152.  'Freezing' is een constant aanwezige klacht

'Freezing' is het plotseling 'bevriezen' van het bewegen. De meeste mensen kennen dit van het lopen, als momenten waarop de voeten plotseling als het ware vastgeplakt zitten aan de grond. Maar freezing kan ook optreden in andere lichaamsdelen, zoals tijdens het spreken. De mate waarin freezing optreedt is vaak afhankelijk van medicatie momenten (bij veel mensen wordt freezing minder wanneer de dopaminerge medicatie goed werkt), en treedt vooral op bij veranderingen in het bewegen. Voorbeelden van momenten waarbij een toename van freezing te verwachten is zijn onder andere bij het starten met lopen, bij het lopen in drukke ruimtes (waaronder het passeren van een deuropening), tijdens het uitvoeren van dubbeltaken (bijvoorbeeld het lopen met een dienblad in de handen), en bij grotere tijdsdruk. Freezing is dus meestal niet constant aanwezig, maar treedt als het ware aanvalsgewijs op. Dat maakt freezing ook tot zo'n vervelend symptoom, omdat je er niet altijd goed op kan anticiperen. Behandeling, met onder andere medicatie en fysiotherapie, is dan ook belangrijk.

153. Bij parkinson is verlies van kracht een direct gevolg van de ziekte

Door toename van de problemen in het functioneren worden mensen met parkinson vaak minder actief. De algehele conditie wordt hierdoor minder en dit kan vervolgens leiden tot krachtsverlies. Dit krachtsverlies blijkt best vaak voor te komen als secundair gevolg van de ziekte van Parkinson, en vergt dan ook een gerichte behandeling zoals krachttraining. De oorsprong van de motorische problemen bij parkinson ligt echter niet in krachtverlies, maar in een te trage en ineffectieve inzet van de spieren (een aansturingsprobleem). Daar is aparte behandeling voor noodzakelijk.

154. Mensen met parkinson proeven net zo goed zoals anderen

Dit klopt niet. Doordat bij veel mensen met parkinson het reukvermogen afneemt wordt ook de smaak van het eten anders. Hierdoor smaakt het eten bij sommige mensen net even anders. Het pittiger maken van de voeding kan dan een goede aanpak zijn.

155. Mensen met parkinson met orthostatische hypotensie (OH) hebben vooral last van een licht gevoel in het hoofd.

Dit klopt ten dele. Een te sterke verlaging van de bloeddruk, direct of enige minuten na het opstaan noemen we orthostatische hypotensie. Deze OH gaat vaak gepaard met een licht gevoel in het hoofd (mensen noemen dat zelf duizelig), vermoeidheid en moeite met zien (vooral het grijs tot zwart worden voor de ogen). Heel typisch (maar minder vaak voorkomend) is pijn in de schouders en nek in een rechtopstaande houding. Dit wordt "coathanger pain" genoemd, omdat de pijn precies past op de plaats van een kleerhanger.

156. Bewegen in groepsverband kan niet meer als je parkinson hebt

Dit is een groot misverstand! Ook mensen met parkinson vinden het leuk en motiverend om in een groep te sporten, al dan niet met mensen die ook parkinson hebben. Het is verstandig als je klachten krijgt op het gebied van bijvoorbeeld de balans even te overleggen met een fysio- of oefentherapeut op welke manier je toch kunt blijven meedoen.

157. Strepen op de vloer werken altijd om mensen gemakkelijker te laten lopen

Nee, bij sommige mensen werkt dat kijken naar (en bewust stappen over) strepen op de vloer heel goed, echter bij een grote groep mensen werkt een dergelijke "visuele cueing" helemaal niet. Bij een deel van de mensen werken juist alleen zogenaamde "auditieve cues" (oftewel geluidsprikkels), zoals het stappen op de maat van muziek of een het ritmisch tikken van een metronoom. Een gespecialiseerde ParkinsonNet fysio- of oefentherapeut kan helpen bij het uitproberen welke vormen van cueing het beste werken voor iedere individuele patiënt.

158. Antioxidanten hebben een positief effect op de ziekte van Parkinson

Hier is in het verleden wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Geen van die onderzoeken heeft helaas aangetoond dat antioxidanten invloed hebben op de ziekte van Parkinson. Dat wil niet zeggen dat ze niet werkzaam zijn. Er is nog steeds veel interesse in deze behandelmogelijkheid, maar er is eerst meer onderzoek nodig, onder andere over de vraag hoe je de antioxidanten in een voldoende hoge dosis op de juiste plaats in de hersenen krijgt.

159. Partner als mantelzorgers ervaren minder zorgbelasting dan andere mantelzorgers omdat ze de persoon met parkinson al zo goed kennen.

Ook dit is niet waar. Mantelzorgers (en vooral partner-mantelzorgers van mensen met parkinson) ervaren een zware belasting in de zorg voor mensen met parkinson. Partner-mantelzorgers kunnen teleurstelling en verdriet ervaren door het veranderen van hun relatie, of juist een toename van spanning in de relatie. De belasting is voor hen dus zeker niet minder, en wellicht zelfs groter.

160. Als je de ziekte van Parkinson hebt dan kun je geen gemeenschap meer hebben

Dat is niet waar, maar wel zijn er soms wat aanpassingen nodig om het wat makkelijker te maken, bijvoorbeeld wat betreft de houdingen waarin je kunt vrijen, of wat betreft het tijdstip van het vrijen.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker