Misverstanden over parkinson 161 t/m 170

161. Mantelzorgers krijgen goede nazorg aangeboden wanneer hun naaste met de ziekte van parkinson overlijdt

Nee, dit is helaas lang niet voor iedereen het geval. De ondersteuning van nabestaanden varieert erg. Op dit moment hangt de kwaliteit van de nazorg sterk af van het contact met de betrokken zorgverleners en van het beleid binnen een specifieke zorginstelling waar iemand komt te overlijden. Betere aandacht voor nabestaanden is daarom dringend noodzakelijk.

162. Parkinsonmedicijnen kunnen gelijktijdig met ijzerpreparaten worden ingenomen

Bij gelijktijdige toediening van ijzerpreparaten (zoals ferrofumaraat en losferron ) kan de opname van levodopa / carbidopa  significant  lager worden . Door vorming van een slecht oplosbaar complex  kunnen  beide stoffen niet meer goed opgenomen  worden vanuit de darmen. IJzerpreparaten dienen daarom niet gelijktijdig te worden ingenomen met levodopa /carbidopa. De periode tussen inname van ijzerpreparaten en levodopa /carbidopa dient  4-6 uur zijn. De apotheek kan in overleg een schema voor goede inname opstellen. De wisselwerking geldt voor alle ijzer preparaten, dus ook voor bijvoorbeeld mutivitamine preparaten. De hoeveelheid ijzer is daarin echter doorgaans beperkt (afhankelijk van het preparaat). De invloed op de levodopa/carbidopa is dus minder, maar zeker niet uit te sluiten.

163. Mensen met parkinson leren nieuwe dingen het beste door hen regelmatig te wijzen op wat fout gaat en dus anders moet

Mensen zijn gevoeliger voor positieve feedback dan voor negatieve feedback en uit onderzoek blijkt dat dit zeker ook geldt voor mensen met parkinson. Wijzen op (delen) van handelingen die juist wel goed gaan, werkt dan ook het beste.

164. Mensen met parkinson gaan moeilijker bewegen, daar is niets aan te doen

Dit is een groot misverstand. Zowel bij fysio- en ergotherapie als logopedie worden diverse strategieën gebruikt om het bewegen weer makkelijker te maken. Dit kan gericht zijn op bijvoorbeeld gemakkelijker lopen, maar ook makkelijker snijden, eten of spreken. Daarnaast kan het bewegen uiteraard ook verbeteren door inname van de juiste parkinsonmedicatie.

165. Mensen met parkinson zijn beter verstaanbaar wanneer zij gebruik maken van een spraakversterker

Een spraakversterker is bedoeld om een zachte stem te versterken. Helaas heeft iemand met parkinson ook een verminderde articulatie. Dit betekent dat de inzet van een spraakversterker dus een slecht gearticuleerde spraak zal gaan versterken. Een spraakversterker alleen is dus niet voldoende, er moet ook gewerkt worden aan de kwaliteit van het spreken. Ervaren logopedisten zijn opgeleid in technieken om het spreken beter verstaanbaar te maken.

166. Parkinsonmedicatie heeft geen invloed op het zin hebben in seks

 Ook dit is een groot misverstand. Parkinsonmedicatie kan wel degelijk invloed hebben op het zin hebben in seks. Met name kan de behoefte aan seks toenemen door het gebruik van de medicatie. Vooral dopamine agonisten kunnen zorgen voor een verhoogde behoefte aan seks, maar het kan ook optreden bij gebruik van bijvoorbeeld levodopa. Het risico is vooral groot bij jonge mannen, maar het kan ook optreden bij oudere patiënten of bij vrouwen. Soms wordt de toename in behoefte aan seks als prettig ervaren, maar het kan ook vervelende vormen aannemen (bijvoorbeeld een verschil in behoefte aan seks bij beide echtelieden), en zelfs leiden tot een seksverslaving (bijvoorbeeld vaak porno bekijken op internet). Dan is aanpassing van de medicatie aangewezen. Vaak is begeleiding door een seksuoloog ook heel zinvol.

167. Sporten als je parkinson hebt, kan alleen bij de fysiotherapeut

Nee hoor, juist in de beginfase kunnen mensen met eventueel wat tips en adviezen prima zelfstandig sporten zoals anderen ook sporten. Het is verstandig om de trainer of begeleider wel te vertellen dat je parkinson hebt. In een later stadium van de ziekte, als het sporten minder veilig wordt door bijvoorbeeld problemen met de balans, is het verstandig te kiezen voor een veilige omgeving; dat kan goed in overleg met een ParkinsonNet fysio- of oefentherapeut.

168. Als logopedist heb je alleen de persoon met parkinson in behandeling

Nee, als logopedist zoek je altijd naar een geschikte co-trainer/mantelzorger om deze te betrekken bij de behandeling. Je leert hen de spraak-,. slik- en speeksel cues aan zodat zij dit ook in de thuissituatie kunnen oefenen, samen met de persoon met parkinson.

169. Mensen met parkinson moeten bepaalde kruiden vermijden

Mensen met parkinson hoeven geen enkel kruid te vermijden, behalve als ze het zelf niet lekker vinden. Toevoegen van kruiden aan het eten kan vaak juist zinvol zijn, omdat als gevolg van de verminderde reuk ook de smaak minder wordt. Hierdoor kan de eetlust verminderen en dat is jammer. Door het eten kruidiger te maken kan de eetlust weer verbeteren.

170. Wat niet weet, wat niet deert

(Ingezonden door een naaste van iemand met parkinson)

Natuurlijk zijn er veel patiënten met de ziekte van Parkinson die niet graag alles willen weten, en bijvoorbeeld de bijsluiters van hun medicijnen niet doorlezen. Of ze vermijden nieuwsberichten over de ziekte van Parkinson omdat het hen te veel zou deren. Zelf zie ik dit als een misvatting omdat velen (waaronder mijn vrouw) baat hebben bij de berichten uit de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet. Informatie en kennis helpt je om beter om te gaan met de ziekte van Parkinson.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker