Misverstanden over parkinson 171 t/m 180

171. Mensen met parkinson kunnen de PLVT-app zelfstandig instellen en gebruiken

Nee, voor logopedisten is een cursus ontwikkeld om te leren werken met de PLVT-app. Na de cursus kan de logopedist de PLVT-app instellen en uitleg geven. We raden mensen met parkinson altijd aan om de PLVT-app te gebruiken in combinatie met een ParkinsonNet logopedist. De PLVT-app is beschikbaar voor zowel Android als voor iOS.

172. Specifiek onderzoek naar de stembandfunctie door een KNO-arts is nodig om de heesheid bij de ziekte van Parkinson goed te kunnen beoordelen

Een ParkinsonNet logopedist kan door middel van de juiste stimulatie bepalen of de heesheid het gevolg is van de ziekte van Parkinson of dat er een ander oorzaak is. Als dit laatste het geval is, zal de logopedist iemand doorsturen naar een KNO-arts.

173. Een vloeibare voeding is een volwaardige voeding

Mensen met parkinson met slikproblemen moeten soms een vloeibare voeding gebruiken. Omdat een vloeibare voeding erg verdund is, is het moeilijk om hier een volwaardige voeding met voldoende voedingsstoffen van te maken. Vaak moeten daarom aanvullende dieetproducten gebruikt worden om de voeding volwaardig te laten zijn.

174. Verpleegkundigen spelen een beperkte rol bij de ziekte van Parkinson

Verpleegkundigen zijn juist cruciaal voor een goede parkinsonzorg! De begeleiding door de parkinsonverpleegkundige start nadat de diagnose gesteld is en wordt gegeven tot aan het moment van overlijden. Bij voorkeur vindt binnen 4-6 weken na de diagnose een eerste contactmoment plaats met de parkinsonverpleegkundige, waarin de persoon met parkinson en mantelzorger worden geïnformeerd over de ziekte, over de rol van de parkinsonverpleegkundige en over het bestaan van de Parkinson Vereniging. Afhankelijk van de zorgvraag en het beloop van de ziekte vindt contact plaats met de parkinsonverpleegkundige, minimaal een keer per jaar. Voor mensen met parkinson in een vroeg stadium met weinig symptomen of geen zorgvraag is een herhaling van het consult niet perse nodig. De regie ligt dan bij de persoon met parkinson, waarin hij of zij de mogelijkheid heeft om contact met de parkinsonverpleegkundige op te nemen (indien nodig).

175. Mensen met parkinson hebben regelmatig sombere gevoelens en zijn dus depressief.

 

Het hebben van regelmatige sombere gevoelens is geen reden om te spreken over depressie. Bij depressie is sprake zijn van een uitgebreider cluster van symptomen.

176. Mensen met parkinson hoeven minder te bewegen dan gezonde mensen

Nee, de aanbevelingen voor regelmatige fysieke activiteit zijn voor mensen met parkinson hetzelfde als voor mensen zonder parkinson. Ook als je parkinson hebt, of misschien wel juist als je parkinson hebt, is het belangrijk om regelmatig te bewegen. andere ziekten als hart- en vaatziekten te voorkomen

177. Bij hinder van overmatig speeksel is het gebruik van botuline-injecties de beste behandeling

Het gebruik van botuline-injecties is behoorlijk ingrijpend. De logopedist zal bij overmatig speeksel eerst bekijken of een gedragsmatige aanpak effect heeft, zoals het bewust wegslikken van het speeksel, of het verbeteren van de houding. De neuroloog kan eventueel druppels voorschrijven om de speekselaanmaak wat te verminderen (een nadeel kan zijn dat de mond dan droog aanvoelt). Gebruik van botuline-injecties is meer een optie voor speekselvloed problemen die met deze maatregelen niet goed opknappen.

178. De ziekte van Parkinson zorgt ervoor dat je spieren worden beschadigd

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening, wat betekent dat het een zenuwziekte is waarbij de hersenen in de loop van de tijd steeds sterker door de ziekte worden aangedaan. De symptomen bij de ziekte van Parkinson worden veroorzaakt doordat de dopamine-producerende cellen in de substantia nigra (ofwel de 'zwarte stof') teloorgaan. De aansturing van de spieren wordt hierdoor beschadigd, maar niet de spieren zelf. Parkinson is dus nadrukkelijk niet een spierziekte!

179. Obstipatie (traag werkende darmen) heeft invloed op de ziekte van Parkinson

Dat is zo; in geval van obstipatie is de opname van de parkinsonmedicatie uit de darmen minder voorspelbaar en betrouwbaar. Hierdoor is er meer kans op zogenaamde responsfluctuaties (dat wil zeggen schommelingen in de effecten van de parkinsonmedicatie, die soms een erg onvoorspelbaar karakter kunnen aannemen). Daarnaast kan obstipatie natuurlijk erg vervelend zijn, en er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen minder gaan eten.

180. Het is verstandig snel na de diagnose een sta-op-stoel aan te schaffen

Nee, in principe juist niet! Samen met een ergo- of fysiotherapeut is heel vaak nog van alles mogelijk om het opstaan uit een gewone stoel te oefenen. Omdat de sta-op-stoel slechts op één plek staat, lost dat het probleem maar deels op. In latere fases van de ziekte, als het opstaan echt niet meer zelfstandig of alleen nog met hulp lukt, is dit een goede overweging.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker