Misverstanden over parkinson 21 t/m 30

21. Het is goed om verschillende therapieën tegelijkertijd te ondergaan

Naast medicijnen zijn meerdere therapieën voorhanden die waardevol zijn voor mensen met parkinson. Voorbeelden zijn fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. De richtlijn voor het behandelen van parkinson stelt dat samen met de persoon gekeken moet worden naar wat relevant is, en dat de hierbij therapieën elkaar het beste kunnen opvolgen. Tegelijkertijd is vaak te intensief. Wel is goede afstemming tussen de verschillende behandelaars uiteraard erg belangrijk.

22. Parkinson en atypisch parkinsonisme is hetzelfde

De ziekte van Parkinson en de atypische parkinsonismen kunnen in een aantal opzichten veel op elkaar lijken. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van stijfheid, traagheid, of trillen. parkinson en de atypische parkinsonismen zijn echter in aanleg hele andere ziektebeelden, met een andere oorzaak, een andere klinische presentatie, en andere afwijkingen in de hersenen. Vergeleken met atypisch parkinsonisme verloopt de progressie van de ziekte van Parkinson over het algemeen trager, reageren de symptomen van parkinson in het algemeen beter (en ook langduriger) op de medicatie, en treden veel complicaties (zoals valincidenten) pas later in de ziekte op.

23. ParkinsonNet is een slimme internet / e-Health oplossing voor de parkinsonzorg

De belangrijkste aanpak van ParkinsonNet bestaat uit het deskundig maken van professionals in de parkinsonzorg (door het leveren van scholing en nascholing), en het deskundig maken van patiënten en hun families (door het geven van betrouwbare informatie). Natuurlijk gebruikt ParkinsonNet ook innovatieve e-Health oplossingen, maar nooit als doel op zichzelf, maar alleen als ondersteuning voor het bereiken van onze doelstellingen.

24. Mensen met parkinson ruiken net zo goed als anderen

Veel mensen met parkinson hebben een afname van het reukvermogen. Niet zelden is dit zelfs één van vroege of zelfs allereerste uitingen van de ziekte, die al vele jaren voorafgaand aan het stellen van de diagnose manifest kan worden.

25. Mensen met parkinson zien net zo goed als anderen

Dit is helaas lang niet altijd het geval. Parkinson kan ervoor zorgen dat mensen een slechter zicht hebben, bijvoorbeeld omdat het zien van contrasten moeilijker wordt, of omdat mensen dubbelzien. De lijst van mogelijke oorzaken voor een belemmerd gezichtsvermogen is zelfs best lang, en zowel de ziekte zelf, de medicatie als bijkomende ziekten (zoals staar) kunnen hierbij een rol spelen. Problemen met het zien zijn juist voor mensen met parkinson extra vervelend, omdat zij afhankelijk zijn van bewust uitgevoerde bewegingen (mede geleid door de ogen) om te compenseren voor het verlies van automatismen.

26. Parkinson kan spontaan verergeren

De ziekte van Parkinson is een langzame progressieve ziekte, die min of meer in een stabiel tempo achteruitgaat. Wanneer symptomen spontaan in korte tijd erger worden moet altijd goed gekeken worden naar andere (bijkomende) oorzaken dan parkinson, zoals een blaasontsteking. Het is belangrijk om dan contact op te nemen met de huisarts, de neuroloog of de parkinsonverpleegkundige.

27. Er bestaan geen richtlijnen voor het behandelen van de ziekte van Parkinson

Er zijn inmiddels diverse richtlijnen verschenen die al het wetenschappelijk bewijs én de praktische ervaringen van experts hebben gebundeld. Op die manier kunnen zorgverleners gebruik maken van de meest effectieve behandelmethoden. Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van ParkinsonNet.

28. Mensen met parkinson zijn verstandelijk beperkt

Nee hoor, de ziekte van Parkinson gaat gepaard met cognitieve problemen zoals moeite met het plannen van activiteiten. Ook kan het denken trager worden, net als het bewegen. Maar parkinson op zich leidt niet tot een verstandelijke beperking

29. Mensen met parkinson zijn vaak humeurig omdat ze nors kijken

Door de verminderde mimiek (minder uitdrukking in het gezicht, soms ook wel 'pokergelaat' genoemd') lijken mensen met parkinson minder vrolijk te zijn, maar dat is in de meeste gevallen puur de 'buitenkant'!

30. De kans om parkinson te krijgen wordt niet groter

Naarmate mensen ouder worden, wordt het risico dat ze parkinson krijgen steeds groter. Ook is recent een onderzoek verschenen waaruit blijkt dat de kans op het krijgen van de ziekte van parkinson de laatste jaren is toegenomen (los van de toename van de kans door veroudering dus).

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker