Misverstanden over parkinson 61 t/m 70

61. Huisartsen spelen geen rol bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

Huisartsen hebben een heel belangrijke rol voor veel mensen met parkinson. De rol verschilt wel van persoon tot persoon, en is afhankelijke van de fase van de ziekte. Uiteraard is de huisarts degene die vaak als eerste bij het stellen van de diagnose is betrokken. Daarna ligt het zwaartepunt van de begeleiding bij de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige, bij wie de meeste mensen met parkinson onder behandeling zijn. De neuroloog en parkinsonverpleegkundige zijn weliswaar specialist op het gebied van parkinson, maar hebben geen goed zicht op de andere problemen en bijkomende ziekten van mensen met parkinson. De huisarts heeft dit overzicht wel, en speelt daarom een belangrijke rol als sprake is van meerdere aandoeningen of problemen. Bovendien heeft de huisarts een goed beeld van de thuissituatie van mensen met parkinson. Tenslotte is de huisarts ook belangrijk voor de laatste levensfase, als het steeds lastiger wordt om de zorg vanuit het ziekenhuis te leveren.

62. Parkinson komt niet voor bij beroemdheden

Ook beroemdheden kunnen de ziekte van Parkinson krijgen. Bekende mensen met Parkinson zijn onder andere:

  • Mao Zedong (1893-1976), Chinees politicus en dictator,
  • Paus Johannes Paulus II (1920-2005),
  • Prins Claus (1926-2002), echtgenoot van Koningin Beatrix,
  • Yasser Arafat (1929-2004), Palestijns politicus,
  • Fidel Castro, (1926-2016), voormalig president van Cuba.
  • Johnny Cash, (1932-2003), Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter.
  • Muhammad Ali (1942-2016), Amerikaans voormalig wereldkampioen boksen
  • Jerney Kaagman, (1947), Nederlands zangeres, voormalig voorzitter van de BV Pop en voormalig jurylid van het televisieprogramma Idols,
  • Ozzy Osbourne, (1948), Brits rockzanger en frontman van Black Sabbath,
  • Michael J. Fox, (1961), Amerikaans acteur, bekend van de serie Family Ties en de Back to the Future films, en thans ook van de Michael J Fox Foundation.

63. De ziekte van Parkinson is af te remmen

Er bestaat helaas geen medicijn om de ziekte van Parkinson af te remmen. Wel zijn er gelukkig medicijnen die de gevolgen (bijvoorbeeld het trillen en de traagheid) van parkinson kunnen verminderen.

64. Mucuna pruriens is een natuurproduct, en is dus geen medicijn

Mucuna Pruriens is een complementair (alternatief) geneesmiddel dat gemaakt is van de bonen van een Ayurvedische slingerplant. Het is weliswaar een natuurlijk product, maar het bevat wel een kleine hoeveelheid levodopa (precies hetzelfde stofje dat in medicijnen zoals Sinemet of Madopar zit), waardoor het waarschijnlijk een effect op de parkinsonsymptomen zou kunnen hebben. Ook bevat Mucuna een aantal andere stoffen die theoretisch een effect op de parkinson zouden kunnen hebben. Er is echter slechts één klein wetenschappelijk onderzoek verricht waarin inderdaad enige effectiviteit van het middel werd gezien. Er is veel meer onderzoek nodig om de plaats van Mucuna bij de parkinson behandeling te bepalen. Tot die tijd is het verstandig om Mucuna te beschouwen als een echt medicijn voor de ziekte van Parkinson, en het product alleen te gebruiken in overleg met een neuroloog die zich vertrouwd voelt met het voorschrijven van Mucuna.

65. Pijn hoort niet bij parkinson

Mensen met parkinson hebben vaker pijn dan mensen die geen parkinson hebben. Voor een deel kan dit te maken hebben met de ziekte van Parkinson zelf: het kan het gevolg zijn van een verhoogde spierspanning, van een afwijkende houding (bijvoorbeeld het voorovergebogen postuur), of het kan gaan om een pijnsensatie zijn die centraal in de hersenen ontstaat zonder aanwijsbare oorzaak in de rest van het lichaam. Veel van deze pijnklachten bij de ziekte van Parkinson kunnen (deels) verbeteren na inname van (extra) dopaminerge medicatie. Daarnaast kunnen mensen met parkinson natuurlijk pijn hebben als gevolg van andere ziekten of problemen, dus het is altijd goed om te kijken of er niet een bijkomend probleem is dat helemaal los staat van de parkinson.

66. Parkinson heeft geen invloed op het gevoel voor stand en beweging

Bij parkinson verandert niet alleen het bewegen, maar ook het gevoel over de houding en de beweging. Normaalgesproken weten mensen precies in welke stand een ledemaat staat, ook als zij de ogen dicht hebben. Dit mechanisme kan verstoord raken bij mensen met de ziekte van Parkinson. Hierdoor hebben veel mensen bijvoorbeeld niet goed door in welke mate zij voorovergebogen staan (veel mensen met parkinson denken zelf dat het minder ernstig is dan het feitelijk is). Ook hebben mensen met parkinson vaak niet goed door dat zij zelf minder luid spreken.

67. Om de diagnose parkinson te stellen is een MRI-hersenscan nodig

Een MRI-hersenscan wordt niet gebruikt om de diagnose parkinson vast te stellen. De diagnose parkinson wordt gesteld in de spreekkamer, op basis van een klinische beoordeling door een neuroloog (luisteren naar de klachten, en een goed neurologisch onderzoek). Slechts als getwijfeld wordt over het type parkinsonisme (bijvoorbeeld of het gaat om de ziekte van Parkinson, of juist om een vorm van atypisch parkinsonisme) zal een MRI-hersenscan gemaakt worden. Een dergelijke scan laat geen afwijkingen zien bij mensen met de echte ziekte van Parkinson, maar kan specifieke afwijkingen laten zien bij mensen met atypisch parkinsonisme (vooral als de ziekte al wat langer bestaat; in heel vroege stadia van de ziekte kan de scan ook bij mensen met parkinsonisme nog normaal zijn). De scan wordt dus niet gebruikt om parkinson aan te tonen, maar juist om andere aandoeningen uit te sluiten dan wel aan te tonen. Overigens geeft de MRI-scan bij geen van deze aandoeningen zekerheid over de diagnose; alleen onderzoek van de hersenen na de dood geeft absolute zekerheid.

68. Parkinson is het gevolg van een hersenschudding of een andere vorm van hoofdletsel

Men heeft lang gedacht dat parkinson het gevolg is van een hersenschudding of een andere vorm van hoofdletsel. Dit is niet het geval. De precieze oorzaak van parkinson is nog niet bekend, en meerdere factoren lijken een rol te kunnen spelen. Zo kunnen erfelijke en niet-erfelijke factoren een bijdrage leveren, maar het hebben van een hersenschudding op jongere leeftijd is geen factor van betekenis. Of heel frequent hersenletsel (zoals bij boksers) een rol speelt bij de echte ziekte van Parkinson is niet helemaal duidelijk, maar het is waarschijnlijk niet gezond voor de hersenen ('dementia pugilistica').

69. Er is geen patiëntenvereniging voor mensen met Parkinson

Er is wel degelijk een landelijke vereniging van en voor patiënten. De Parkinson Vereniging zet zich al 40 jaar in voor mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met atypische parkinsonismen. Meer informatie over de vele goede diensten en services die de Parkinson Vereniging biedt kunt u vinden op www.parkinson-vereniging.nl.

70. Parkinson begint pas op het moment van het stellen van de diagnose

Veel mensen met parkinson hebben al langere tijd klachten voordat ze de diagnose parkinson krijgen. De ziekte kan al vele jaren aanwezig zijn zonder dat men het zelf merkt, of (zelfs als de mensen zelf al voelen dat er iets aan de hand is) zonder dat een arts de diagnose parkinson overweegt. Zelfs bij mensen die zelf duidelijk klachten hebben kan het nog jaren duren voordat men denkt aan de diagnose parkinson. Dit is lang niet altijd de schuld van de artsen: parkinson is in een heel vroege fase namelijk lastig te herkennen, en zeker door de huisarts die immers voor heel veel ziekten verantwoordelijk is. Voorbeelden van vroege klachten zijn een verminderde reuk, luie darmen ('obstipatie') of een veranderde slaap. Pas als de symptomen duidelijker worden, en vooral als goed herkenbare lichamelijke symptomen ontstaan, wordt het eenvoudiger om de diagnose te stellen.

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker