Misverstanden over parkinson 71 t/m 80

71. Parkinson is een stabiele ziekte

Parkinson is juist geen stabiele ziekte. Naarmate de ziekte vordert worden de symptomen van parkinson steeds ernstiger, ontstaan nieuwe symptomen, en krijgen mensen met parkinson steeds meer last van deze symptomen. In het begin van de ziekte kunnen de symptomen goed onderdrukt worden met medicijnen, maar later lukt dit steeds minder goed. In een gevorderd stadium van de ziekte wisselen symptomen die het gevolg zijn van te veel dopaminerge stimulatie (bijvoorbeeld overbeweeglijkheid, of hallucinaties) en te weinig dopaminerge stimulatie (bijvoorbeeld traagheid, beven) elkaar af.

72. Mensen met parkinson moeten bij het CBR en de autoverzekering melden dat ze parkinson hebben

Dit is onduidelijk. In de Nederlandse Wegenverkeerswet is geen duidelijk artikel opgenomen dat regelt wanneer een aandoening gemeld moet worden bij het CBR. Wel is er een algemeen artikel (artikel 5 van de wegenverkeerswet) dat zegt dat een bestuurder anderen niet in gevaar mag brengen. Daaruit kan worden afgeleid dat er wel een morele plicht is om de diagnose parkinson te melden. Wordt dit niet gedaan en de persoon met parkinson veroorzaakt een ongeluk, dan kan de persoon op grond van dit artikel strafbaar gesteld worden. Verzekeringsmaatschappijen gaan allemaal anders om met de verplichting van de verzekeringnemer/verzekerde om een melding van een ziekte als parkinson te doen. Er zijn er die het verplicht stellen, bij anderen is dat onduidelijker.

73. Parkinson kun je aantonen met een bloedtest

Voor het stellen van de diagnose parkinson bestaan geen bloedtesten. De diagnose parkinson wordt gesteld in de spreekkamer, op basis van een klinische beoordeling door een neuroloog (luisteren naar de klachten, en een goed neurologisch onderzoek). Ook het beloop van de ziekte in de tijd en de reactie op de medicatie helpen bij het aanscherpen van de diagnose. Het stellen van de diagnose parkinson gaat bij het overgrote deel van de mensen op deze wijze goed. Maar alleen onderzoek van de hersenen na de dood geeft absolute zekerheid over de diagnose.

74. Parkinson heeft geen invloed op het gebit

Het is gebleken dat mensen met parkinson vaker gebitsproblemen hebben. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk. Mogelijk kunnen mensen met parkinson minder goed het gebit verzorgen. Het kan ook komen doordat het wegslikken van speeksel minder goed gaat. Het gevolg is dat mensen met parkinson vaker gaatjes hebben en meer tandplak.

75. Voor complementaire zorg geldt: 'baat het niet, schaadt het niet'

Complementaire of alternatieve zorg kan wel degelijk een effect hebben, en ook bijwerkingen veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is Mucuna Pruriens. Dit is een natuurlijk product dat is gemaakt van een Ayurvedische slingerplant. Mucuna bevat een heel kleine dosis levodopa (net als de reguliere medicijnen zoals Sinemet of Madopar) waardoor het enig effect op de parkinsonsymptomen kan hebben. Maar net als de gewone dopaminerge medicatie mag de Mucuna (wanneer dit gebruikt wordt in een hoge dosis) niet zomaar plots gestaakt worden; dit kan leiden tot gevaarlijke complicaties. Een ander voorbeeld is vitamine E, dat onderzocht is als medicijn om parkinson af te remmen (zonder succes overigens). Hoge doseringen vitamine E kunnen echter schade aanrichten aan het zenuwstelsel. Daarnaast kan het gebruik van complementaire zorg leiden tot geen of onvoldoende gebruik van reguliere medicijnen, met daardoor een verlies aan kwaliteit van leven als gevolg.

76. Het is verstandig om voor je omgeving te verbergen dat je parkinson hebt

 

Open zijn over je aandoening wordt door de meeste mensen met parkinson ervaren als een opluchting. Het verzwijgen van de diagnose betekent niet dat de omgeving niks opvalt, en soms bedenken mensen in de omgeving andere verklaringen die dan later weer ontkracht moeten worden. Het is echter natuurlijk altijd de keus van de patiënt en zijn of haar naasten op welk moment zij het op welke plek willen vertellen.

77. Vermoeidheid bij parkinson komt alleen door de lichamelijke klachten

Er zijn verschillende soorten moe, bijvoorbeeld mijn lijf wil wel maar mijn hoofd niet of mijn lijf wil niet maar mijn hoofd wel. Voor een groot deel komen die tweede soort vermoeiheidsklachten bij parkinson door de lichamelijke klachten. Maar ook bijvoorbeeld stemming en slaap dragen bij aan vermoeidheid. Ook kosten een hele hoop dingen een stuk meer energie als je parkinson hebt. Het licht dus niet alleen aan lichamelijke klachten.

78. Moeheid bij parkinson wordt veroorzaakt door vitaminetekort

Bij parkinson specifiek is dit nooit nagegaan. Bij andere chronische ziektes is gekeken of voedingssupplementen helpen tegen vermoeidheid. Uit die onderzoeken komt echter niet naar voren dat het ertegen helpt. Bij mensen die echt een tekort aan vitamines hebben kan het wel bijdragen, maar het is geen middel tegen moeheid.

79. Mensen met parkinson krijgen te maken met gehoorproblemen

Ouderdomsslechthorendheid kan samengaan met parkinson, maar hoorproblemen gaan niet standaard samen met parkinson. Wel kunnen mensen met parkinson specifiek moeite hebben om te horen hoe zacht zij zelf praten.

80. Het lichaam went aan parkinsonmedicijnen, dus moet je de medicatie zo lang mogelijk uitstellen

 

Dit is het niet het geval. Het lichaam "went" helemaal niet aan de arkinsonmedicijnen. Het is wel zo dat de medicijnen steeds minder effect lijken te hebben naarmate de ziekte vordert. Dit heeft niet te maken met gewenning, maar met het ziekteproces van parkinson dat langzaam maar zeker doorgaat, waardoor er steeds minder eigen dopamine in de hersenen wordt aangemaakt. Het verhogen van de dosis kan daarom nodig zijn om hetzelfde effect te bereiken. Ook kan het als gevolg van de bijwerkingen zo zijn dat de ideaal gewenste dosis niet meer toegediend kan worden. Tenslotte kunnen in het beloop van de parkinson ook symptomen ontstaan die niet veroorzaakt worden door een tekort aan dopamine; deze symptomen verbeteren dus ook niet met de dopaminerge medicatie.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker