Misverstanden over parkinson 81 t/m 90

81. Veranderen van het merk van de medicijnen is geen probleem

Hierover zijn de meningen verdeeld. In principe zou het mogelijk moeten zijn om van merk medicijnen te wisselen als de hoeveelheid 'werkzame stof' gelijk blijft. Maar in de praktijk merken mensen met parkinson soms wel degelijk een verschil in effectiviteit, en dit kan dan verklaard worden door de andere manier waarop de werkzame stof in de tablet of capsule is verwerkt. Het is daarom belangrijk om het overstappen naar een ander merk van een medicijn altijd met de neuroloog te bespreken.

82. Met parkinson kan je niet meer zelfstandig wonen

Gelukkig wonen mensen met parkinson vaak nog lange tijd zelfstandig (al dan niet met hun partner). Ook kan de hulp en ondersteuning door zorgverleners zoals een ergotherapeut of fysiotherapeut helpen bij het langer zelfstandig functioneren. Daarnaast kan hulp van bijvoorbeeld thuiszorg- of buurtzorgmedewerkers mensen in de latere fase van de ziekte helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

83. Roken gaat gepaard met een lager risico om later parkinson te krijgen; daarom is het verstandig voor mensen met parkinson om te gaan of blijven roken

Het is inderdaad zo dat mensen die op jongere leeftijd roken een lager risico lijken te hebben op het later ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Maar het is zeer waarschijnlijk niet zo dat roken zelf een beschermend effect heeft! En het is al helemaal niet verstandig voor mensen met parkinson om te gaan of blijven roken: dit heeft geen enkel gunstig effect op de klachten, maar uiteraard heeft roken wel heel veel nadelige effecten, zoals een verhoogd risico op longkanker of hart- en vaatziekten. Voor iedereen geldt: stop zo snel mogelijk met roken!

84. Vitamines spelen geen rol bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

Er is een verhoogde kans voor mensen met parkinson om een tekort aan vitamine D te ontwikkelen. Het meten van de vitamine D spiegels, en het zo nodig aanvullen, kan zinvol zijn. Een ander voorbeeld is vitamine E, dat onderzocht is als medicijn om parkinson af te remmen (zonder succes overigens). Hoge doseringen vitamine E kunnen echter wel schade aanrichten aan het zenuwstelsel. Tenslotte kan vitamine C in hoge doseringen (bijvoorbeeld 1000mg per dag) gebruikt worden om de urine zo aan te "zuren", en daarmee het risico op een blaasontsteking te verminderen.

85. Door het trillen ('tremor') kun je niet meer fietsen

 

Gelukkig is fietsen vaak nog heel goed mogelijk, zelf door mensen met parkinson die heel veel moeite met lopen hebben! Een tremor verdwijnt soms zelfs bij het uitvoeren van activiteiten zoals fietsen; andere mensen hebben tijdens het fietsen veel minder last van de parkinson, maar alleen de tremor blijft merkbaar aanwezig. Als iemand met parkinson twijfelt of het fietsen nog wel veilig is door bijvoorbeeld een tremor, kan een ergotherapeut of een fysiotherapeut helpen bij het beoordelen hiervan, en wellicht handige tips aanreiken om het fietsen nog wel mogelijk te maken, bijvoorbeeld fietsen op een driewieler.

86. Met de spijsvertering van parkinsonpatiënten is niets aan de hand

Helaas is ook de spijsvertering bij mensen met parkinson aangedaan. Uit onderzoek blijkt dat vertraagde darmbewegingen (luie darmen, ofwel obstipatie) voorkomen bij minimaal 30% van de patiënten met parkinson (bron: multidisciplinaire richtlijn, 2010). Dit komt deels omdat de ziekte van Parkinson al vroeg in het beloop ook de zenuwcellen in de darmen aantast. Niet zelden gaan de vertraagde darmbewegingen al vele jaren vooraf aan het manifest worden van de andere verschijnselen van de parkinson. Daarnaast spelen factoren zoals verminderd bewegen en een gebrekkige vochtinname een rol bij het ontstaan van de vertraagde darmbewegingen. Tenslotte kan ook medicatie leiden tot vertraagde darmbewegingen.

87. Parkinson verloopt hetzelfde bij mannen en vrouwen

Vrouwen hebben een iets lager risico dan mannen om de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Bovendien krijgen vrouwen gemiddeld pas op iets hogere leeftijd last van de ziekte dan mannen. Tenslotte hebben vrouwen iets vaker last van trillen ('tremor') dan mannen, en de trilvorm van parkinson kent een iets gunstiger beloop dan de vorm die niet of nauwelijks gepaard gaat met trillen. Maar verder zijn er geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen qua beloop van de ziekte van Parkinson. Wel lijkt het zo te zijn dat mannen en vrouwen een ander beroep doen op de zorg: mannen gaan bijvoorbeeld vaker voor een tweede mening op bezoek in een academisch ziekenhuis, en ook doen zij vaker mee aan wetenschappelijk onderzoek dan vrouwen.

88. Met parkinson kan je geen boeken meer lezen

Mensen met parkinson kunnen gewoon boeken blijven lezen. Sterker nog: lezen helpt mogelijk om de cognitieve vaardigheden op peil te houden. Wel kunnen mensen met parkinson soms makkelijker in slaap vallen tijdens het lezen van een boek; dit is doorgaans een teken dat de nachtelijke slaap niet goed is. Ook kunnen mensen met parkinson soms moeite hebben om de letters te lezen.

89. Mensen met parkinson kunnen beter niet beginnen aan kinderen

Het feit dat iemand op jonge leeftijd parkinson krijgt is geen reden om niet aan kinderen te beginnen. De kans dat je de parkinson doorgeeft aan je kinderen is ontzettend klein (zie ook de aflevering van ParkinsonTV over erfelijkheid).

90. Mensen met parkinson zijn niet creatief

 

Nee hoor, mensen met parkinson kunnen ook erg creatief zijn. Dopamine en creativiteit hebben een sterke relatie met elkaar; door de dopaminemedicatie worden mensen met parkinson soms juist creatief!

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker