Misverstanden over parkinson 91 t/m 100

91. Mensen met parkinson krijgen nooit te horen dat ze dronken zijn

Regelmatig geven mensen met parkinson aan dat ze door omstanders worden aangesproken omdat men denkt dat ze dronken zijn. De symptomen die optreden als gevolg van de parkinson kunnen inderdaad een beetje lijken op het gedrag na alcoholgebruik (moeite met spreken, onzekerder lopen), maar dat zijn allemaal gevolgen van de ziekte.

92. Parkinson hebben valt wel mee

Parkinson valt nooit mee, het is een enorm complexe ziekte die gepaard gaat met een uiteenlopende lijst van symptomen die een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten. Er zijn gelukkig veel mensen die langere tijd goed reageren op de medicatie en andere behandelmethoden, dus gedurende die periode kunnen veel mensen goed functioneren.

93. Als je parkinson hebt, moet je al te veel bewegen vermijden

Nee, juist als je parkinson hebt is veel bewegen heel belangrijk! Bewegen helpt enerzijds om algemene problemen als hart- en vaatziekten te voorkomen. Daarnaast heeft bewegen, net als een medicijn, ook een positieve invloed op de lichamelijke parkinsonsymptomen, zoals de traagheid. Tenslotte kan bewegen waarschijnlijk helpen om een aantal niet-motorische klachten te verminderen, zoals de obstipatie of de slapeloosheid. Uit experimenteel onderzoek is de indruk ontstaan dat bewegen heel misschien ook werkt om de achteruitgang van de ziekte een beetje te vertragen. Dit laatste is echter alleen nog in onderzoek met dieren vastgesteld.

94. Er is geen online platform waar mensen met parkinson met elkaar in contact kunnen komen

ParkinsonConnect is hét Nederlandse online platform op het gebied van de ziekte van Parkinson. Delen van kennis en ervaringen met lotgenoten en zorgverleners staat er centraal. Dit doen we in verschillende online groepen waarin zowel patiënten, familieleden als professional onder andere via fora of chats met elkaar communiceren.

95. Het is moeilijk om een zorgverlener die gespecialiseerd is in parkinson te vinden

Op de Parkinson Zorgzoeker staan alle zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Al deze zorgverleners zijn gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

96. Stamceltherapie is bewezen effectief bij parkinson

In theorie zijn stamcellen een onuitputtelijke bron van dopamine, en zij kunnen overleven in de hersenen van mensen met parkinson, en daar ook dopamine aanmaken. Qua effect op de parkinsonklachten zijn de testresultaten tot nu toe echter teleurstellend. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of stamceltherapie in de toekomst zou kunnen helpen. Tot die tijd blijft het een strikt experimentele behandeling. Bedrijven die thans stamcellen als behandeling voor parkinson aanbieden zijn bedriegers!

97. Restless Legs (rusteloze benen) is altijd een voorbode van de ziekte van Parkinson.

Dit is niet waar. Beide ziektes worden behandeld met dopaminerge medicatie (en met name met de zogenaamde dopamine agonisten), maar dat wil niet zeggen dat het ook om dezelfde aandoeningen gaat. Bij de ziekte van Parkinson worden deze medicijnen in veel hogere doseringen gebruikt dan bij Restless Legs. Mensen met parkinson hebben wel een wat hogere kans om in het beloop van de ziekte last van de symptomen van Restless Legs te krijgen.

98. Het gebruik van zogenaamde cues helpt niet bij parkinson

Cues zijn externe prikkels die het bewegen makkelijker maken door de beweging meer bewust te laten verlopen. Voorbeelden zijn visuele cues (bijvoorbeeld strepen op de vloer) of auditieve cues (ritmische geluidsprikkels). Dankzij dit soort cues kunnen mensen met parkinson vaak makkelijker lopen. Dat komt doordat verschillende hersengebieden worden gebruikt voor het uitvoeren van de spontane en 'uitgelokte' en daarmee meer bewuste bewegingen.

99. Parkinson heeft geen invloed op het dagelijks leven

Parkinson heeft altijd invloed op het dagelijks leven van de persoon met parkinson en de naast betrokkenen. In welke mate en hoe precies verschilt per persoon en situatie. Vaak kan iemand met parkinson nog lange tijd zelfstandig zijn, maar door bijvoorbeeld de vermoeidheid of de traagheid kan het nodig zijn de dag anders in te richten, of om activiteiten op een andere manier uit te voeren.

100. Je kunt geen 100 jaar oud worden met parkinson

Ook mensen met parkinson kunnen 100 jaar oud worden. De levensverwachting van mensen met parkinson is wel korter in vergelijking met mensen zonder parkinson, maar het is zeker mogelijk om 100 te worden.

 

Pagina's

< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >

Zorgzoeker