Hero afbeelding

ParkinsonNet in cijfers 2019

Transparantie vinden wij belangrijk. Graag nemen we u mee in feiten en cijfers rondom ParkinsonNet in 2019. Lees hier het volledige rapport.

Mensen met parkinson

Afbeelding voor Mensen met parkinson
56.800
Mensen met parkinson(isme) in Nederland
Verdeling parkinson / parkinsonisme

ParkinsonNetzorgverleners

Afbeelding voor ParkinsonNetzorgverleners
3.518
ParkinsonNetzorgverleners
ParkinsonNetzorgverleners per jaar
ParkinsonNetzorgverleners per discipline

Aantal mensen met paramedische zorg

Fysiotherapie
Afbeelding voor
37.488
Aantal met fysio- of oefentherapie
Afbeelding voor
26.242
Aantal met ParkinsonNetfysio- of oefentherapie
Logopedie
Afbeelding voor
6.248
Aantal met logopedie
Afbeelding voor
5.373
Aantal met ParkinsonNetlogopedie
Ergotherapie
Afbeelding voor
11.360
Aantal met ergotherapie
Afbeelding voor
8.974
Aantal met ParkinsonNetergotherapie
Diëtetiek
Afbeelding voor
5.680
Aantal met diëtetiek
Afbeelding voor
2.613
Aantal met ParkinsonNetdiëtetiek

Resultaten*

Afbeelding voor
€ 530,-
Besparing per persoon per jaar
Afbeelding voor
55%
Minder heupfracturen
Afbeelding voor
16,2
Minder behandelsessies nodig door ParkinsonNetfysiotherapeuten

*Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Ondersteuning door het coördinatiecentrum

Afbeelding voor
6.178
Vragen beantwoord
Afbeelding voor
34
ParkinsonNetscholingen
Afbeelding voor
4
Landen met ParkinsonNet-implementatie