Hero afbeelding

ParkinsonNet in cijfers 2021

Transparantie vinden wij belangrijk. Graag nemen we u mee in feiten en cijfers rondom ParkinsonNet in 2021. Lees hier het volledige rapport.

Mensen met parkinson

Afbeelding voor Mensen met parkinson
58.989
mensen met parkinson(isme) in Nederland
verdeling parkinson / parkinsonisme

ParkinsonNetzorgverleners

Afbeelding voor ParkinsonNetzorgverleners
3.754
ParkinsonNetzorgverleners
ParkinsonNetzorgverleners per jaar
ParkinsonNetzorgverleners per discipline

Aantal mensen met paramedische zorg

Fysiotherapie
Afbeelding voor
36.288
Aantal met fysio- of oefentherapie
Afbeelding voor
21.921
Aantal met ParkinsonNetfysio- of oefentherapie
Logopedie
Afbeelding voor
5249
Aantal met logopedie
Afbeelding voor
4396
Aantal met ParkinsonNetlogopedie
Ergotherapie
Afbeelding voor
10.978
Aantal met ergotherapie
Afbeelding voor
7947
Aantal met ParkinsonNetergotherapie
Diëtetiek
Afbeelding voor
5990
Aantal met diëtetiek
Afbeelding voor
2479
Aantal met ParkinsonNetdiëtetiek

Resultaten*

Afbeelding voor
€ 530,-
Besparing per persoon per jaar
Afbeelding voor
55%
Minder heupfracturen
Afbeelding voor
16,2
Minder behandelsessies nodig door ParkinsonNetfysiotherapeuten

*Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Ondersteuning door het coördinatiecentrum

Afbeelding voor
4.407
Vragen beantwoord
Afbeelding voor
34
ParkinsonNetscholingen
Afbeelding voor
4
Landen met ParkinsonNet-implementatie

Bekijk hier de cijfers van 2020.