Hero afbeelding

ParkinsonNet in cijfers 2020

Transparantie vinden wij belangrijk. Graag nemen we u mee in feiten en cijfers rondom ParkinsonNet in 2020. Lees hier het volledige rapport.

Mensen met parkinson

Afbeelding voor Mensen met parkinson
57.960
Mensen met parkinson(isme) in Nederland
Verdeling parkinson / parkinsonisme

ParkinsonNetzorgverleners

Afbeelding voor ParkinsonNetzorgverleners
3.554
ParkinsonNetzorgverleners
ParkinsonNetzorgverleners per jaar
ParkinsonNetzorgverleners per discipline

Aantal mensen met paramedische zorg

Fysiotherapie
Afbeelding voor
35.387
Aantal met fysio- of oefentherapie
Afbeelding voor
20.922
Aantal met ParkinsonNetfysio- of oefentherapie
Logopedie
Afbeelding voor
5.037
Aantal met logopedie
Afbeelding voor
4.120
Aantal met ParkinsonNetlogopedie
Ergotherapie
Afbeelding voor
9.978
Aantal met ergotherapie
Afbeelding voor
7.164
Aantal met ParkinsonNetergotherapie
Diëtetiek
Afbeelding voor
5.799
Aantal met diëtetiek
Afbeelding voor
2.213
Aantal met ParkinsonNetdiëtetiek

Resultaten*

Afbeelding voor
€ 530,-
Besparing per persoon per jaar
Afbeelding voor
55%
Minder heupfracturen
Afbeelding voor
16,2
Minder behandelsessies nodig door ParkinsonNetfysiotherapeuten

*Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Ondersteuning door het coördinatiecentrum

Afbeelding voor
4.407
Vragen beantwoord
Afbeelding voor
34
ParkinsonNetscholingen
Afbeelding voor
4
Landen met ParkinsonNet-implementatie

Bekijk hier de cijfers van 2019.