ParkinsonSupport

Palliatieve zorg voor mensen met parkinson(isme) en hun naasten

De palliatieve zorg voor mensen met parkinson is nog niet optimaal. In 2016 startte daarom het project ParkinsonSupport. Verbeterpunten bij de start van het project:

  • Herkennen van de palliatieve fase, dit maakt het plannen van zorg en het anticiperen op problemen en behoeften mogelijk
  • Meer zicht op de wensen en behoeften van mensen met parkinson in de palliatieve fase
  • Scholingen voor zorgverleners zodat zij goede palliatieve zorg kunnen bieden
  • Ontwikkelen van goede richtlijnen voor palliatieve zorg, extra handvatten en ondersteuning
  • Meer uitwisseling van expertise tussen werkvelden van palliatieve- en parkinsonzorg

 

Deelprojecten

ParkinsonSupport I – verbeteren van palliatieve zorg bij Parkinson

Looptijd: 2016-2018

Doel: Inventariseren van de wensen, ervaringen en knelpunten in de palliatieve zorg vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers, nabestaanden en zorgverleners.

Resultaat: Uitkomsten van de inventarisatie. Het tijdig identificeren van mensen met parkinson die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg is van groot belang net als het tijdig voeren van gesprekken over advance care planning. Zo komen belangrijke beslissingen niet bij familieleden en zorgverleners te liggen.

 

ParkinsonSupport II – van A naar Beter

Looptijd: 2018 – 2022

Doel: Het implementeren van advance care planning door verpleegkundig specialisten en het scholen van zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg bij parkinson.

Resultaat: Blended learning (gevolgd door 1336 zorgverleners van 16 verschillende disciplines) leidde tot meer bewustwording en kennis over advance care planning. Netwerken palliatieve zorg en ParkinsonNet zijn beter in staat tot actieve samenwerking (39 ParkinsonNet-netwerken legden contact met het netwerk palliatieve zorg in hun regio).

 

ParkinsonSupport III – verbeteren van palliatieve zorg bij parkinson

Looptijd: 2021 – 2023

Doel: Verbeteren van de zorg in de terminale fase van mensen met de ziekte van Parkinson.

Resultaat: volgt

 

Producten

Voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten:

Animatiefilm 8 praktische adviezen

Gesprekshulp ziekte van Parkinson

Gesprekshulp parkinsonisme

ParkinsonSupport Plan

Werkboek ParkinsonSupport (verwacht eind 2022)

 

Voor zorgverleners:

MD richtlijn palliatieve zorg

E-learning palliatieve zorg bij parkinson

Radboud indicators for PAlliative Care needsParkinson’s Disease (RADPACPD)

Benieuwd naar de ervaringen van parkinsonverpleegkundige Anoek naar de ervaringen met het Parkinson Support plan? Lees dan hier.

Contact

Heeft u vragen over ParkinsonSupport, wilt u meer informatie of deelnemen aan een van de projecten? Neem contact op met Herma Lennaerts via: herma.lennaerts@radboudumc.nl.