ParkinsonSupport

Palliatieve zorg voor parkinsonpatiënten en naasten.

Achtergrond

Palliatieve zorg voor parkinsonpatiënten en hun naasten is een gebied waar nog veel winst te behalen is. In de literatuur is er maar een stapeltje aan artikelen bekend die inzoomen op de palliatieve zorg voor parkinsonpatiënten. De ZvP is een veel voorkomende aandoening die grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven. De zorg voor parkinsonpatiënten wordt naarmate de ziekte vordert steeds complexer en in 20-40% van de gevallen is een verpleeghuisopname zelfs onvermijdelijk.

Patiënten worden onvoldoende herkend wanneer ze in de ‘palliatieve fase’ zijn, waardoor planning van zorg en anticiperen op mogelijke problemen en behoeften nauwelijks mogelijk zijn. Er is weinig inzicht in de wensen en behoeften van parkinsonpatiënten in de palliatieve fase en hun naasten en ook is weinig bekend over ervaringen en behoeften van zorgverleners betrokken bij patiënten met de ZvP.

Een bijkomend probleem is dat parkinsonzorg en palliatieve zorg georganiseerd zijn in verschillende (regionale) netwerken waartussen samenwerking ontbreekt. Waardoor men op dit moment (te) weinig gebruik maakt van elkaars kennis.

In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan meer handvatten en zicht op wat er zich nu eigenlijk afspeelt in de laatste levensfase. Complexe ziekte symptomen en verhoogde mantelzorgbelasting blijken meer regel dan uitzondering te zijn. Terwijl aandacht voor kwaliteit van leven, voor de patiënt en naasten, echter een belangrijke pijler is voor palliatieve zorg.

Publicaties

Hieronder vindt u enkele artikelen die zijn geplaatst in het kader van het project

Contact

Heeft u vragen over het project, wilt u meer informatie of aan een van de onderdelen deelnemen? Dan kunt u ons bereiken via mail: info@parkinsonsupport.nl Wilt u informatie over de blended learning kunt u terecht op www.parkinsonsupport.nl.