Afbeelding voor Digitale wegwijzer voor parkinsonzorg aan anderstaligen en laaggeletterden

Digitale wegwijzer voor parkinsonzorg aan anderstaligen en laaggeletterden

Parkinsonzorg aan anderstalige, cultureel diverse en/of laaggeletterde mensen, kan zorgen voor extra uitdagingen. Eén van die uitdagingen is bijvoorbeeld een taaldrempel. Die vormt de basis voor een goede behandeling, maar staat een betekenisvolle en prettige communicatie soms in de weg.

Deze digitale wegwijzer helpt u als zorgverlener laagdrempelig en toegankelijk te communiceren en zo uw zorgverlening verder te verbeteren.

Het overzicht biedt:

 • Een beslismodel en stappenplan dat toont welke ondersteuning waardevol is voor het gesprek met anderstalige en/of laaggeletterde mensen met de ziekte van Parkinson
 • Een overzicht van bestaande instrumenten die u kunt gebruiken voor de communicatie met anderstaligen en/of laaggeletterden.
 • Tips over duidelijke taal
 • Informatie over het gebruik van tolken
 • Informatie over de materialen die u kunt gebruiken ter ondersteuning van mondelinge communicatie
 • Informatiemateriaal voor anderstaligen en laaggeletterden met parkinson

Informatie voor zorgprofessionals: anderstaligen

Hieronder vindt u informatie over hoe u als zorgprofessional goed communiceert met anderstaligen.

Beslismodel anderstaligen

Hoe communiceer ik met mensen die ik behandel die geen of slecht Nederlands praten? Volg de beslisondersteuning en zie wat de beste optie is.

Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Duidelijk Nederlands

Duidelijke taal betekent dat:

 • U vlot en correct spreekt;
 • Uw gesprekspartner onmiddellijk de grote lijnen van jouw verhaal begrijpt;
 • U de nadruk legt op de belangrijkste informatie;
 • U op gepaste toon spreekt zodat uw gesprekspartner zich aangesproken voelt.

Wat is dit niet?

 • Grammaticale of spellingfouten maken.
 • Het gesprek zomaar inkorten.
 • Moeilijke stukken van het gesprek weglaten.
 • De betekenis van jouw zinnen veranderen.
 • Duidelijke taal is niet gelijk aan kindertaal. Wanneer? Probeer altijd in duidelijke taal te spreken.

Voordelen

 • U zorgt voor een dienstverlening die voor iedereen begrijpelijk is.
 • U neemt taal als drempel weg in je contact met cliënten.
 • U kunt de tips ook toepassen wanneer u in een contacttaal communiceert.

Randvoorwaarden

 • Uw gesprekspartner heeft een minimumkennis van de taal waarin je communiceert (cf. beslismodel).

Praktische links

Tolken

Wat?

 • Een tolk zet een mondelinge boodschap getrouw en volledig om van de ene taal naar een andere.
 • Er zijn drie manieren om een sociaal tolk in te zetten: via telefoon, via video of ter plaatse.
 • Eerst wat algemene informatie over sociaal tolken.

Wanneer?

 • Een zorgverlener kan een sociaal tolk aanvragen voor gesprekken waarin het heel belangrijk is om aan een cliënt
  zonder problemen en zonder extra stress de juiste nuances over te brengen.
 • Bijvoorbeeld bij administratieve procedures, persoonlijke problemen of in medische situaties.

Voordelen

 • U maakt uw dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken.
 • Zowel u als de persoon met parkinson kan de moedertaal blijven gebruiken.
 • Een gecertificeerde tolk biedt kwaliteit en heeft een duidelijk werkkader.

Nadelen

 • Voor sommige talen is het aanbod beperkt.
 • U praat niet rechtstreeks met de persoon, dus het gesprek duurt iets langer.

Randvoorwaarden

 • Er moeten voldoende tolken beschikbaar zijn voor de nodige talen.
 • Voorzie voldoende tijd. Een gesprek met een sociaal tolk duurt langer.
 • Er moet budget voorzien worden.
 • Uw organisatie moet geregistreerd zijn als klant bij de tolkendienst.

Praktische links

Vertaal-apps

1. Wanneer een gesprek in eenvoudig Nederlands hapert

Elk gesprek is een mogelijkheid voor de gesprekspartner om het Nederlands te oefenen. Wanneer een gesprek in eenvoudig Nederlands lukt, is het daarom beter om geen app in te zetten om alle zinnen afzonderlijk te vertalen. Wel kan u apps inzetten ter ondersteuning wanneer het gesprek hapert. Af en toe een moeilijk woord of korte zin in de taal van de gesprekspartner opzoeken of uw mondelinge boodschap visueel ondersteunen met afbeeldingen of een video, kan ervoor zorgen dat die alles goed begrijpt en er geen andere hulpmiddelen nodig zijn.

2. Wanneer er geen of beperkte gemeenschappelijke taal is

U kan vertaalapps ook inschakelen om een eenvoudig en praktisch gesprek te voeren wanneer er geen of beperkte gemeenschappelijke taal is.
Een algemene vertaalapp kan u bijvoorbeeld gebruiken om te vragen of de patiënt iemand kan opbellen die het gesprek kan vertalen of als het goed is dat u een tolk contacteert. Met een zorggerelateerde vertaalapp kan u ook een beperkte anamnese afnemen, bijvoorbeeld vragen of de patiënt pijn heeft, de pijn kan scoren en de plaats van de pijn aanduiden.

Kanttekening:

Voor complexe gesprekken, nuances of lange gesprekken in dialoogvorm vormen apps vaak niet de beste oplossing. Voorbeelden zijn een slechtnieuwsgesprek of de opvang na een traumatische gebeurtenis. Ook in deze situaties kunnen apps de ‘best mogelijke oplossing’ zijn, bijvoorbeeld wanneer een tolk niet beschikbaar is op het moment dat het gesprek moet worden gevoerd of wanneer de gesprekspartner de aanwezigheid van een derde weigert.

Ook gebruikt u geen algemene vertaalapp wanneer een foute vertaling gevaarlijk is. Bij een algemene vertaalapp zoals bijvoorbeeld Google Translate is de kans dat uw zin niet correct wordt vertaald te groot. Bij meertalige themagerichte apps is de informatie vaak wel zo opgesteld dat ze eenduidig en correct wordt begrepen. Wees dus bedachtzaam of de inhoud kwalitatief is voordat u vertaal-apps in dergelijke gesprekken inzet.

Praktische links

Ondersteun uw mondelinge communicatie
Informatiemateriaal voor anderstaligen over de ziekte van Parkinson

Om u uw cliënt en diens omgeving te ondersteunen in zorg en u te sterken met informatie ontwikkelden we een aantal mooie producten en initiatieven die u precies dat bieden.

Algemeen

Materialen

Video’s

De ziekte van Parkinson (animatie, Engels ondertiteld, Darija, Arabisch & Turks)

 

Informatie voor zorgprofessionals: laaggeletterden

Hieronder vindt u informatie over hoe u als zorgprofessional goed communiceert met laaggeletterden.

Beslismodel laaggeletterden

Hoe communiceer ik met mensen die ik behandel die laaggeletterd zijn? Volg de beslisondersteuning en zie wat de beste optie is.

Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Duidelijk Nederlands

Duidelijke taal betekent dat:

 • U vlot en correct spreekt;
 • Uw gesprekspartner onmiddellijk de grote lijnen van jouw verhaal begrijpt;
 • U de nadruk legt op de belangrijkste informatie;
 • U op gepaste toon spreekt zodat uw gesprekspartner zich aangesproken voelt.

Wat is dit niet?

 • Grammaticale of spellingfouten maken.
 • Het gesprek zomaar inkorten.
 • Moeilijke stukken van het gesprek weglaten.
 • De betekenis van uw zinnen veranderen.
 • Duidelijke taal is niet gelijk aan kindertaal. Wanneer? Probeer altijd in duidelijke taal te spreken.

Voordelen

 • U zorgt voor een dienstverlening die voor iedereen begrijpelijk is.
 • U neemt taal als drempel weg in uw contact met cliënten.
 • U kunt de tips ook toepassen wanneer u in een contacttaal communiceert.

Randvoorwaarden

 • Uw gesprekspartner heeft een minimumkennis van de taal waarin je communiceert (cf. beslismodel).

Praktische links

Beslismodel laaggeletterden

Welk gesprek kan ik voeren met mensen die ik behandel?

Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Praktische links

Informatiemateriaal voor laaggeletterden over de ziekte van Parkinson

Om u uw cliënt en diens omgeving te ondersteunen in zorg en u te sterken met informatie ontwikkelden we een aantal mooie producten en initiatieven die u precies dat bieden.

Algemeen

Materialen

Video’s

De ziekte van Parkinson (animatie, Engels ondertiteld, Darija, Arabisch & Turks)

 

Gebruikte bronnen en betrokken organisaties

Bronnen:

Betrokken organisaties: