Afbeelding voor Diversiteit – de beste zorg voor iedereen met parkinson

Diversiteit – de beste zorg voor iedereen met parkinson

Wist u dat… één op de vier Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? Dat zijn ongeveer 4,4 miljoen mensen. Ze zijn laaggeletterd, hebben beperkte digitale vaardigheden of een migratieachtergrond wat het moeilijk maakt om de zorg en zorgverleners te begrijpen.

ParkinsonNet zet zich in voor de beste zorg voor iedereen met parkinson. In het diversiteitsproject onderzoeken we hoe we informatie toegankelijker kunnen maken en de zorg nog beter.

De animatie ‘Wat is de ziekte van Parkinson?’ maakt parkinson in 2,5 minuut begrijpelijk, óók voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Want goede parkinsonzorg is voor iedereen! 
Bekijk de animatie hier in het Arabisch, Darija of Engels ondertiteld.

Informatievoorziening

De parkinsonzorg en -informatievoorziening is in Nederland goed toegankelijk voor mensen met een relatief hoog opleidingsniveau. Echter, voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en voor mensen met een migratieachtergrond is het zorgaanbod en de -informatie heel ingewikkeld. Hierdoor maken ze niet of onvoldoende gebruik van zorg. Een voorbeeld hiervan is dat sommige mensen met een migratieachtergrond pas later in het ziekteproces bij de dokter komen.

Onderzoek naar behoeften

Ondersteund door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Parkinson Alliantie in 2022 een samenwerking gestart met Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos rondom het thema diversiteit. Vijf zorgverleners en acht mensen met parkinson of hun mantelzorgers namen deel aan een interview. De interviews gingen in op informatie en taal, de relatie met de zorgverlener, het opvolgen van adviezen, eigen regie en de behoeften van zowel zorgverleners als mensen met parkinson.

De uitkomst? Zorgverleners hebben behoefte aan training om laaggeletterdheid beter te herkennen en zo mensen beter te begeleiden. Mensen met parkinson en hun naasten hebben behoefte aan meer tijd met zorgverleners en een centraal aanspreekpunt. Een gezamenlijke behoeft is toegankelijk informatiemateriaal. Bijvoorbeeld door het gebruik van animaties en eenvoudige taal.

Toegankelijk informatiemateriaal

Toegankelijk informatiemateriaal voor mensen met parkinson vindt u bij de Parkinson Vereniging. Zo is er een flyer over de ziekte van Parkinson in begrijpelijke taal. Een speciale pagina op de website: In begrijpelijke taal: wat is parkinson? Ook is bovenstaande animatie in diverse talen beschikbaar.

Vervolg

In de volgende fase van het diversiteitsproject onderzoeken we hoe we de gewenste verbetering tot stand kunnen brengen.