Afbeelding voor Paramedische richtlijn parkinson met beslisondersteuning

Paramedische richtlijn parkinson met beslisondersteuning

Actueel en eenvoudig bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Begin 2023 lanceren we de nieuwe Paramedische Richtlijn Parkinson, ontwikkeld binnen het RAP-Parkinson project.

De bestaande parkinson-richtlijnen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek zijn waardevol. Maar de nieuwe richtlijn gaat nog een stap verder en voegt de afzonderlijke richtlijnen samen. Daarmee gaan we dus van losse monodisciplinaire richtlijnen naar één multidisciplinaire richtlijn. Zo biedt de richtlijn houvast voor besluitvorming waarbij zorgverleners van diverse disciplines betrokken zijn.

Kern van nieuwe paramedische richtlijn:

  • De hulpvraag van de persoon met parkinson staat centraal, zodat snel duidelijk is welke zorgdisciplines kunnen aanhaken. 
  • Er is een online beslisondersteuning voor zowel paramedici als mensen met parkinson en hun naasten. Dit maakt de richtlijn makkelijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
  • De richtlijn is gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis.
  • De richtlijn wordt steeds opnieuw bijgewerkt zodat deze actueel blijft.

Experts van ParkinsonNet werken sinds januari 2021 aan de nieuwe richtlijn, de lancering staat voor begin 2023 op het programma. De richtlijn is dan voor iedereen te downloaden.

Werkwijze

Het afgelopen jaar werkten we gelijktijdig aan zowel de technische als de inhoudelijke ontwikkeling van de paramedische richtlijn. Het technische deel focust op het digitale online product, zoals zorgverleners dat te zien krijgen.

Voor de inhoud werkten we met uitgangsvragen en vanuit de specifieke problemen die mensen met parkinson ervaren. Zo maakten we vervolgens de stap naar de vraag: ‘Welke paramedische interventies zijn effectief om een probleem te behandelen?’

Actuele literatuur werd doorzocht en beoordeeld. Na analyse van de beschikbare data startte de werkgroep met het schrijven van overwegingen en aanbevelingen. Er kwam gelijktijdig onderzoek naar taalgebruik zodat de richtlijn straks ook voor mensen met parkinson een begrijpelijk instrument is.

Momenteel vinden de feedback- en autorisatierondes van de richtlijn plaats.

Samen de parkinsonzorg verder verbeteren

ParkinsonNet ontwikkelde de paramedische richtlijn in samenwerking met paramedische beroepsgroepen en de Parkinson Vereniging. De volgende organisaties betrokken bij de ontwikkeling van de paramedische richtlijn:

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Ergotherapie Nederland
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Vereniging van Oefentherapie Cesar en Mensendieck
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
De Parkinson Vereniging
De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen

Ook hoogleraren paramedische wetenschappen en ergotherapie, professionals werkzaam in de parkinsonzorg, het lectoraat Neurorevalidatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alii zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de richtlijn. Door deze samenwerking kunnen we de parkinsonzorg nog verder verbeteren.