Afbeelding voor Parkinson Support – palliatieve zorg voor mensen met parkinson(isme)

Parkinson Support – palliatieve zorg voor mensen met parkinson(isme)

De palliatieve zorg voor mensen met parkinson is nog niet optimaal. In 2016 startte daarom het project ParkinsonSupport. Verbeterpunten bij de start van het project:

  • Herkennen van de palliatieve fase, dit maakt het plannen van zorg en het anticiperen op problemen en behoeften mogelijk
  • Meer zicht op de wensen en behoeften van mensen met parkinson in de palliatieve fase
  • Scholingen voor zorgverleners zodat zij goede palliatieve zorg kunnen bieden
  • Ontwikkelen van goede richtlijnen voor palliatieve zorg, extra handvatten en ondersteuning
  • Meer uitwisseling van expertise tussen werkvelden van palliatieve- en parkinsonzorg

Parkinson Support