Afbeelding voor Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg

Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg

ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging werkten de afgelopen twee jaar samen aan het verbeteren van de vindbaarheid van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten in het project ‘Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart’. Concreet heeft dit project drie producten opgeleverd gericht op zorgverleners die niet direct psychosociale problemen behandelen, bijvoorbeeld logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Dat neemt niet weg dat deze tools ook handig zijn voor andere zorgdisciplines.

Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg >