Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg

Er is jaren lang veel aandacht voor de lichamelijke kant van parkinson en parkinsonismen, zoals problemen met het bewegen. De aandacht voor de niet-lichamelijk gevolgen van de ziekte neemt langzaam toe, maar staat nog niet in verhouding tot de aandacht voor lichamelijke symptomen. Terwijl juist de niet-lichamelijke symptomen, zoals stress of angsten, grote negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Mensen met parkinson en naasten weten vaak niet welke begeleiding mogelijk is, voor welke klachten ze hulp kunnen krijgen en van wie of waar ze deze hulp vinden.

ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging werkten de afgelopen twee jaar samen aan het verbeteren van de vindbaarheid van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten in het project ‘Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart’.

Concreet heeft dit project drie producten opgeleverd gericht op zorgverleners die niet direct psychosociale problemen behandelen, bijvoorbeeld logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Dat neemt niet weg dat deze tools ook handig zijn voor andere zorgdisciplines.

De producten zijn:

  • Een animatiefilmpje over signalering
  • Een signaleringsdocument
  • De folder: Psychosociale zorg bij parkinson

Animatiefilmpje

Bekijk hieronder het animatiefilmpje om meteen een goed beeld te krijgen van het signaleringsdocument:

Signaleringsdocument

Het signaleringsdocument is een uitgebreid document, dat u op weg helpt in het gesprek met parkinsonpatiënt en/of haar naasten waarbij er (vermoedens van) psychosociale problemen zijn. Tevens is een samenvatting van het document in een ‘kaart’ vormgegeven. Op deze signalerinskaart staan kort de highlights van het document genoemd. U kunt deze op uw bureau leggen en even erbij pakken indien nodig.

U vindt beide document hier:

Folder: Psychosociale zorg bij parkinson

Deze folder informeert mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten over thema’s die kunnen spelen en hulp die ze hiervoor kunnen zoeken. U vindt deze folder op www.parkinson-vereniging.nl/brochures.