Instroom nieuwe deelnemers

Om de kwaliteit in de regio's hoog te houden, hanteert ParkinsonNet een selectiebeleid. Dit houdt in dat alleen zorgverleners die aan bepaalde eisen voldoen zich aan mogen sluiten bij ParkinsonNet.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons selectiebeleid.

Zorgzoeker