Multidisciplinair overleg

Bij een multidisciplinaire bijeenkomst komen meerdere disciplines bij elkaar. Een multidisciplinaire bijeenkomst kan ook georganiseerd worden rondom een ziekenhuis, met alleen eerste- of tweedelijns zorgverleners of met ParkinsonNet zorgverleners uit dezelfde woonplaats. Het doel van de MDO's is dat de verschillende disciplines met elkaar de dialoog aangaan over gemeenschappelijke onderwerpen of  bijvoorbeeld over patiënten. Het is voor elke ParkinsonNet zorgverlener verplicht om twee multidisciplinaire bijeenkomsten per jaar bij te wonen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenspraak met de regiocoördinator. Daarom vragen wij ter controle alle presentielijsten te e-mailen naar informatie@parkinsonnet.nl of op ParkinsonConnect te plaatsen in uw regiogroep.

Waar moet een MDO aan voldoen:

  • Georganiseerd voor het hele regionale netwerk of voor een subregio
  • Georganiseerd in samenspraak met de regiocoördinator
  • Alle zorgverleners zijn ervan op de hoogte
  • Multidisciplinair karakter
  • Notulen en presentielijst worden opgestuurd (of in ParkinsonConnect geplaatst) door de regiocoördinator
  • De bijeenkomst duurt minimaal twee uur

Wat is variabel:

  • Inhoud van de bijeenkomst, kijk voor voorbeelden van MDO's op ParkinsonConnect
  • Hoeveel bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd. Het advies is om er minimaal drie te organiseren zodat iedereen een reële kans heeft om twee keer aanwezig te zijn
  • Waar de bijeenkomst plaatsvindt

Zorgzoeker