Regio-adviseurs

Goed contact met de zorgverleners uit onze regio's is erg belangrijk voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum. Niet alleen om te weten wat er speelt in iedere regio, maar ook om het voor met name de regiocoördinator gemakkelijk te maken om zijn of haar taken uit te voeren. Daarom heeft iedere regio nu een regio-adviseur.

Wat doen de ParkinsonNet regio-adviseur?

De regio-adviseur zal zich onder andere bezig houden met het toetsen van nieuwe deelnemers voorafgaand aan iedere basisscholing, hij neemt minstens twee keer per jaar telefonisch contact op met de regioco√∂rdinator om alle lopende zaken te bespreken en bovendien komt de regio-adviseur op bezoek in de regio om - indien daar behoefte aan is - een presentatie te verzorgen of vragen te beantwoorden.

Zorgzoeker