Regiobudget

ParkinsonNet stelt in 2018 voor iedere regio een jaarbudget beschikbaar. Het budget bestaat uit een vast deel (€ 200,-per regio) en een variabel deel (€ 7,- euro per deelnemer, gebaseerd op het aantal deelnemers op 1 januari 2018). Een regio met 50 deelnemers heeft dus een budget van € 550,-. Dit budget is door de regio vrij te besteden en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld zaalhuur, catering, sprekers, et cetera. Uitbetaling vindt plaats op declaratiebasis. De penningmeerster van uw regio dient het declaratieformulier met bonnen digitaal in.

Hoe hoog is het regiobudget van mijn regio?

Het budget bestaat uit een vast deel (€ 200,- per regio) en een variabel deel (€ 7,- per deelnemer) gebaseerd op het aantal deelnemers per 1 januari 2018). Het kan voorkomen dat er in een regio meer deelnemers actief zijn dan tot uiting komt in de hoogte van het regiobudget. Dit komt omdat deelnemers zich soms bij meerdere regio's aansluiten. ParkinsonNet kijkt bij de toekenning van het budget naar de primaire regio. De hoogte van het budget is gecommuniceerd naar de regiocoördinator.

Is het regiobudget op te sparen?

Het budget is alleen dit jaar (2018) te besteden en kan niet opgespaard worden voor het volgende jaar.

Voor welke uitgaven is het budget bedoeld?

Het budget is bedoeld voor uitgaven aan regionale bijeenkomsten (zaalhuur, catering, sprekers) en andere regionale activiteiten (bijvoorbeeld promotiemateriaal). De regio beslist zelf hoe ze het geld zo goed mogelijk besteden.

Wie dient de declaratie in?

Per regio dient één persoon de declaraties in, de penningmeester. Declaraties door een andere deelnemer van de regio worden alleen geaccepteerd als hier akkoord voor is van de penningmeester.

Hoe dien ik een declaratie in?

De penningmeester dient declaraties in aan de hand van het declaratieformulier. Let op: u dient het formulier digitaal in te vullen. Het is niet de bedoeling dit formulier uit te printen en in te scannen. Op het declaratieformulier vermeldt u waar ParkinsonNet het bedrag naartoe over mag maken (naar een persoonlijke rekening of rekening van de werklocatie van de ParkinsonNet deelnemer). Per declaratieformulier mag er maximaal één begunstigde (IBAN-nummer) zijn. Vervolgens maakt u een overzicht van de bedragen die u wilt declareren. Tenslotte nummert u de bonnen en maakt u een scan of foto van de bonnen. Declaratieformulieren met bonnen dient u in bij regiobudget@parkinsonnet.nl. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld declaratieformulier.

Wij verzoeken de regio's om declaraties te verzamelen en maximaal 2 keer per jaar in te dienen.

Declaraties moeten uiterlijk 10 december 2018 zijn ingediend.

Vragen over het regiobudget?

Voor vragen neemt u contact op met de servicedesk van ParkinsonNet, regiobudget@parkinsonnet.nl of 024 361 4701 (maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur).

Zorgzoeker