CRKBO

ParkinsonNet is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Wat betekent inschrijving in het CRKBO register?

In het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs kunnen instellingen zich inschrijven die voldoen aan de kwaliteitscode van opleidingsinstituten. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling.

CRKBODe scholingen van ParkinsonNet scoren goed op de aandachtsgebieden:

• Betrouwbaarheid;

• Zorgvuldigheid;

• Rechtszekerheid;

• Redelijkheid;

• Kenbaarheid.


ParkinsonNet is een gecertificeerde kwaliteitsgerichte stichting, dat vrijgesteld is van BTW heffing voor het uitvoeren van scholingen.

 

Zorgzoeker