Opleiding tot Parkinsonverpleegkundige

ParkinsonNet opleiding tot parkinsonverpleegkundige

De zorg voor parkinsonpatiënten is complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering. De parkinsonverpleegkundige heeft in deze multidisciplinaire aanpak een coördinerende taak en is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider in het (langdurige) ziekteproces.

Locatie

Hotel van der Valk Nijmegen

Datum/tijd

De opleidingsdagen van 2018/2019 staan gepland op:

Groep 1 (Inschrijven niet meer mogelijk)

 • 13 september 2018 (aanwezigheid verplicht)
 • 4 oktober 2018
 • 22 november 2018
 • 13 december 2018
 • 10 januari 2019
 • 14 februari 2019
 • 7 maart 2019
 • 4 april 2019
 • 9 mei 2019
 • 27 juni 2019

Alle opleidingsdagen zijn van 09.30 tot 17.00 uur.

Groep 2* (Inschrijven niet meer mogelijk)

 • 18 september 2018 (aanwezigheid verplicht)
 • 30 oktober 2018
 • 13 november 2018
 • 18 december 2018
 • 15 januari 2019
 • 12 februari 2019
 • 19 maart 2019
 • 9 april 2019
 • 14 mei 2019
 • 25 juni 2019

* datums onder voorbehoud van wijzigingen

Duur

De opleiding tot parkinsonverpleegkundige bestaat uit 10 dagen, verspreid over 9 maanden. U moet rekening houden met ongeveer 8 uren zelfstudie per lesdag (60 studie-uren) inclusief de kennistoets en het maken van de eindopdracht.

Max. aantal deelnemers

Maximaal 16 deelnemers.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen die (gaan) werken als parkinsonverpleegkundige binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrie en in de thuiszorg.
 

Kosten en betaling

€ 2.625,-* (Deze prijs is incl. koffie/thee en lunch)

Alle deelnemers ontvangen de Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van parkinson (twv €27,50).

Betaling vindt plaats per iDeal of factuur.

*prijs voor de opleiding 2019/2020 is onder voorbehoud van wijzigingen

Accreditatie

Geaccrediteerd door V&VN voor 60 punten.

 

Zet uzelf op de interesselijst voor deze opleiding 2019/2020

Leerdoelen

De cursist kan na de opleiding:

 • aan parkinsonpatiënten, hun naasten, andere zorgverleners of instanties en het multidisciplinaire ParkinsonNet(werk) concrete uitleg geven over de functie en de rollen van de parkinsonverpleegkundige.
 • aan parkinsonpatiënten en hun naasten uitleg geven over de pathogenese en (para)medische behandelingen bij de ziekte van Parkinson.
 • verpleegkundige diagnoses vaststellen en interventies beschrijven met betrekking tot responsfluctuaties, motorische symptomen, autonome functiestoornissen, slaapstoornissen, seksuologische problemen, neuropsychiatrische problemen, en coping- en arbeidsproblematiek.
 • uitleg geven over verpleegkundige classificatiesystemen, het ICF-model (Internationale Classificatie van Functioneren) en modellen van verpleegkundig klinisch redeneren.
 • minimaal 4 gespreksvaardigheden benoemen en deze bewust toepassen tijdens gesprekken met parkinsonpatiënten, naasten, mantelzorgers en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van een individuele patiënt.
 • de regie voeren in het gesprek door het consult op te bouwen, met een fundament voor het consult, door lijn aan te brengen en vast te houden in het gesprek,  ook bij breedsprakige patiënten
 • het model van gedeelde besluitvorming uitleggen en toepassen tijdens gesprekken met parkinsonpatiënten.
 • parkinsonpatiënten en hun naasten coachen in het behouden of bevorderen van zelfmanagementvaardigheden.
 • de multidisciplinaire zorg voor parkinsonpatiënten coördineren en benoemen welke vaardigheden en randvoorwaarden essentieel zijn.
 • parkinsonpatiënten uitleg geven over de wet- en regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie.
 • een verpleegkundig spreekuur of huisbezoek organiseren en kan hierin belangrijke voorwaarden benoemen.
 • zich uitdrukken op schrift en tijdens presentaties waarbij communicatievaardigheden worden toegepast en wetenschappelijke literatuur wordt geïntegreerd.
 • de principes van evidence based handelen benoemen en kan wetenschappelijke literatuur opzoeken in PubMed.

Toelatingsbeleid

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • diploma verpleegkundige of verpleegkundig specialist (mbo/hbo/master)
 • geldige BIG-registratie
 • een aanstelling als verpleegkundige of verpleegkundig specialist binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting
 • Ervaring met het begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson

Programma en docenten

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij naast de motorische klachten (als tremor, stijfheid en traagheid) ook sprake is van non-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). Mensen met de ziekte van Parkinson worden gekenmerkt door een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar.

Dat maakt de zorg voor parkinsonpatiënten complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering. De parkinsonverpleegkundige heeft in deze multidisciplinaire aanpak een coördinerende taak en is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider in het (langdurige) ziekteproces.

Inhoud opleiding

De opleiding is ontwikkeld vanuit de praktijk waarin de parkinsonverpleegkundige zich begeeft. In deze opleiding leert u de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan parkinsonpatiënten en hun naasten.

De opleiding bestaat uit verschillende onderwijsactiviteiten zoals hoorcolleges en onderwijsleergesprekken, vaardigheidsonderwijs, discussievormen, praktijkopdrachten, patientenverhalen en het werken met simulatiepatienten.

Inhoud opleiding aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

 • Vakinhoudelijk handelen: de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen, medische behandeling, paramedische behandeling, motorische en niet-motorische  symptomen (cognitie, autonome functie, slaap, gedrag en stemming), seksualiteit,  coping, arbeid, zelfmanagement, klinisch redeneren, gezamenlijke besluitvorming  en palliatieve zorg.
 • Maatschappelijk handelen: ethisch redeneren;
 • Samenwerking: multidisciplinair samenwerken, coördineren;
 • Kennis en wetenschap: (verpleegkundige) classificatiemodellen, evidence based handelen;
 • Communicatie: regievoering en gespreksvaardigheden, familiegesprekken;
 • Professionaliteit en kwaliteit: profileren, organiseren van verpleegkundig spreekuur, regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie, presentatievaardigheden.

Zet uzelf op de interesselijst voor deze opleiding 2019/2020

Neem contact met ons op

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ParkinsonNet Scholingen via telefoonnummer (024) 361 47 01 of een e-mail sturen naar scholingen@parkinsonnet.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van ParkinsonNet scholingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Zorgzoeker