Archief afbeelding

FAQ & Contact

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot ParkinsonNet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Waar kunnen we u mee helpen?

Wanneer start de selectieprocedure?

De selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener van 2021 is gesloten. Wanneer de selectieprocedure voor de scholing van 2022 start is nog niet bekend. Blijf op de hoogte, schrijf u in voor de interesselijst.

Tot welk moment kan ik me aanmelden voor de selectieprocedure?

De inschrijving voor de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener van 2021 is gesloten. Aanmelden voor de selectieprocedure van 2021 is niet meer mogelijk. U kunt zich hier aanmelden voor de interesselijst voor de basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener van 2022.

Mijn aanmelding was niet volledig, omdat ik vergat informatie aan te leveren. Kan ParkinsonNet hier opnieuw naar kijken?

Zoals ook staat beschreven op de website, neemt ParkinsonNet alleen de bijgevoegde informatie uit het formulier mee. We beoordelen dus geen nieuwe/extra informatie meer die niet in het aangeleverde formulier staat.

Ik ben niet toegelaten tot de scholing, heb ik dan volgend jaar voorrang om wel te worden toe gelaten?

Nee, u heeft volgend jaar geen voorrang als u dit jaar bent afgewezen. Ieder jaar voert ParkinsonNet de selectieprocedure volledig opnieuw uit en wordt er een nieuwe ranking gemaakt.

Ik ben toegelaten maar kan een of meerdere dagen van de basisscholing niet aanwezig zijn, is dat een probleem?

Bent u tijdens (een van de) online colleges verhinderd, dan vervalt uw toelating. We geven geen toezeggingen voor volgend jaar, u kunt zich opnieuw aanmelden voor de interesselijst. Indien u dag twee of drie niet aanwezig bent, bent u verplicht deze het daarop volgende jaar in te halen. De kosten voor het inhalen worden naar rato berekend.

Rekenvoorbeeld: Stel inhalen van één praktijkdag; € 1310 ,-  / 4 * 1 = € 327 ,50

(De interactieve colleges worden gezien als één scholingsdag)

Let op: Pas na afronding van de gehele basisscholing en het accepteren van de deelnamevoorwaarden door in te loggen op MijnParkinsonNet bent u deelnemer van ParkinsonNet en mag u zich ParkinsonNetzorgverlener noemen.

Ik ben toegelaten maar wil graag een collega mijn plek geven, kan dat?

Het is niet mogelijk om de aan u toegekende plek aan een collega te geven. Aanmelding, selectie en uiteindelijke deelname vindt  plaats op individuele basis. Ranking is op basis van uw persoonlijke aanmeldingsformulier. Volgt u iemand op? Alleen dan kan ParkinsonNet, in overleg, een uitzondering maken.  Komt u voor deze uitzondering in aanmerking? Neem contact op met onze helpdesk.

Ik wil weten wie er is toegelaten en waarom ik niet/ mijn collega niet, kan dat?

ParkinsonNet geeft geen informatie over kandidaten aan derden en maakt de ranking van de kandidaten niet openbaar in verband met de AVG en privacywetgeving. U kunt wel uw eigen beoordeling bij ons opvragen. U ziet dan hoeveel punten u per onderwerp ontving.

Ik wil bezwaar maken tegen een afwijzing, kan dat?

Indien u meent dat de selectieprocedure zoals uitgevoerd door de selectiecommissie van ParkinsonNet niet goed is gegaan, kan alleen degene die zich heeft aangemeld bezwaar indienen tegen de beoordeling van het formulier.

Hoe dien ik bezwaar in?

Bezwaar indienen is enkel digitaal mogelijk, via het officiële bezwaarformulier, door de zorgverlener die zich heeft aangemeld. Dat formulier vindt u hier. ParkinsonNet behandelt alleen bezwaren die via dit formulier worden ingediend. ParkinsonNet neemt alleen volledig ingevulde bezwaarformulieren in behandeling.

Tot wanneer kan ik een bezwaar indienen?

De bezwaartermijn loopt van 19 mei 2021 tot en met 19 juni 2021, binnen deze termijn kan u bezwaar maken. De termijn begint op de dag van de verzending van de beslissing door de selectiecommissie van ParkinsonNet over toelating. Het bezwaar is correct ingediend als u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen binnen deze 15 werkdagen. Uiterlijk donderdag 24 juni 2021 ontvangt u reactie op uw bezwaar.

Contact opnemen met ParkinsonNet

Kom bij ons langs

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen
Ingang oost, Radboudumc
Route 914

Plan uw route