FAQ & Contact

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot ParkinsonNet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Archief afbeelding

Waar kunnen we u mee helpen?

Waar staat meer informatie over de selectieprocedure?

Informatie over de selectieprocedure voor paramedici en de voorwaarden voor opvolging vindt u op onze website.

Wanneer start de selectieprocedure 2024?

De selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2024 start donderdag 1 februari. Het aanmeldformulier en aanvullende informatie vindt u hier op onze website.

Tot welk moment kan ik me aanmelden voor de selectieprocedure 2024?

De inschrijving voor de selectieprocedure 2024 is donderdag 14 maart om 17:00 uur gesloten.

 

Mijn aanmelding was niet volledig. Kan ParkinsonNet hier opnieuw naar kijken?

ParkinsonNet neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren met bijgevoegde documenten in behandeling. Het is niet mogelijk om nieuwe aanvullende informatie, buiten de aanmelding om, aan te leveren. Dit geldt ook voor toelichting/motivatie op een aanmelding. De reden hiervoor is om het proces zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen.

Is uw ingediende aanmelding niet volledig, neem dan vóór donderdag 14 maart 2024 17:00 uur contact op met de helpdesk.

Ik ben niet toegelaten tot de scholing, heb ik dan volgend jaar voorrang om wel te worden toe gelaten?

Nee, u heeft volgend jaar geen voorrang als u dit jaar bent afgewezen. Ieder jaar voert ParkinsonNet de selectieprocedure volledig opnieuw uit en wordt er een nieuwe ranking gemaakt.

Ik ben toegelaten maar kan een of meerdere dagen van de basisscholing niet aanwezig zijn, is dat een probleem?

Bent u tijdens (een van de) online colleges verhinderd, dan vervalt uw toelating. We geven geen toezeggingen voor volgend jaar, u kunt zich opnieuw aanmelden voor de interesselijst. Indien u dag twee of drie niet aanwezig bent, bent u verplicht deze het daarop volgende jaar in te halen. Zoals in onze voorwaarden vermeldt gelden de volgende inhaalvoorwaarden:

  • Voorwaarden voor ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers: Mist de cursist (een van de) online colleges, dan vervalt de toelating. Mist de cursist praktijkdag 1 (of eerste volgende dag na de online colleges), dan mag de cursist praktijkdag 2 (of daarop volgende praktijkdag) volgen met een aanvullende opdracht ter voorbereiding. De cursist haalt de gemiste praktijkdag het volgende kalenderjaar in tegen een inhaalprijs van €180. Pas na het volgen van alle scholingsdagen is de cursist ParkinsonNet deelnemer.
  • Voorwaarden voor logopedisten: Mist de cursist (een van de) online colleges, dan vervalt de toelating. Mist de cursist één van de online praktijkdagen dan mag de cursist de daarop volgende fysieke praktijkdag(en) niet volgen. De cursist haalt de gemiste praktijkdag(en) het volgende kalenderjaar in tegen een inhaalprijs van €90 per dagdeel. Pas na het volgen van alle scholingsdagen is de cursist ParkinsonNet deelnemer.
  • Voorwaarden overige disciplines: Mist de cursist (een van de) online colleges, dan vervalt de toelating. Mist de cursist praktijkdag 1, dan haalt de cursist de gemiste praktijkdag het volgende kalenderjaar in tegen een inhaalprijs van €180. Pas na het volgen van alle scholingsdagen is de cursist ParkinsonNet deelnemer.
Ik ben toegelaten maar wil graag een collega mijn plek geven, kan dat?

Het is niet mogelijk om de aan u toegekende plek aan een collega te geven. Aanmelding, selectie en uiteindelijke deelname vindt  plaats op individuele basis. Ranking is op basis van uw persoonlijke aanmeldingsformulier. Volgt u iemand op? Alleen dan kan ParkinsonNet, in overleg, een uitzondering maken.  Komt u voor deze uitzondering in aanmerking? Neem contact op met onze helpdesk.

Ik wil weten wie er is toegelaten en waarom ik niet/mijn collega niet, kan dat?

ParkinsonNet geeft geen informatie over kandidaten aan derden en maakt de ranking van de kandidaten niet openbaar in verband met de AVG en privacywetgeving. Na ontvangst van de uitslag kunt u tot 1 september 2024 uw eigen beoordeling bij ons opvragen. U ontvangt dan een overzicht van hoeveel punten u per onderwerp ontving.

Ik wil bezwaar maken tegen een afwijzing, kan dat?

Indien u meent dat de selectieprocedure zoals uitgevoerd door de selectiecommissie van ParkinsonNet niet goed is gegaan, kan alleen degene die zich heeft aangemeld bezwaar indienen tegen de beoordeling van het formulier.

Hoe dien ik bezwaar in?

Bent u het niet eens met de beslissing, dan dient u een bezwaar in via het online bezwaarformulier. Dit formulier is enkel beschikbaar binnen de bezwaartermijn. Alleen de zorgverlener die zich heeft aangemeld, kan bezwaar indienen.

Tot wanneer kan ik een bezwaar indienen?

De bezwaartermijn loopt van maandag 6 mei 2024 tot en met vrijdag 31 mei 2024. Binnen deze termijn kan u bezwaar maken.Uw bezwaar is correct ingediend als u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen op het door u opgegeven e-mailadres. Uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 ontvangt u reactie op uw bezwaar.

Wat zijn de kosten van de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?

De kosten voor de basisscholing tot ParkinsonNet-zorgverlener 2024 bedragen voor paramedici €1.495,- inclusief btw en ticket voor het congres 2025.

De scholingsdata voor 2024 vindt u op deze pagina. Kijk voor de kosten van de basisscholing voor overige disciplines in de webshop.

 

 

Contact opnemen met ParkinsonNet

Kom bij ons langs

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen
Ingang oost, Radboudumc
Route 914

Plan uw route