Archief afbeelding

FAQ & Contact

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot ParkinsonNet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Waar kunnen we u mee helpen?

Wanneer start de selectieprocedure?

Normaliter start de selectieprocedure medio december. Op 17 februari 2021 is de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2021 gestart. De basisscholing vindt plaats in het najaar van 2021.

Tot welk moment kan ik me aanmelden voor de selectieprocedure?

De inschrijving voor de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener van 2021 is geopend. U kan zich tot en met 26 maart 17.00 aanmelden hiervoor. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Mijn aanmelding was niet volledig, omdat ik vergat informatie aan te leveren. Kan ParkinsonNet hier opnieuw naar kijken?

Zoals ook staat beschreven op de website, neemt ParkinsonNet alleen de bijgevoegde informatie uit het formulier mee. We beoordelen dus geen nieuwe/extra informatie meer die niet in het aangeleverde formulier staat.

Op basis van welke cijfers bepaalt ParkinsonNet de zorgverlener/patiënt ratio’s?

Om de patiëntenaantallen vast te stellen maakt ParkinsonNet gebruik van Vektis gegevens van een jaar geleden. Hieruit blijkt hoeveel mensen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme gediagnosticeerd zijn. Dit is per regio bepaald. Daarnaast is gebruikgemaakt van de ParkinsonNet deelnemersadministratie. Hierdoor is duidelijk hoeveel ParkinsonNet zorgverleners (en van welke discipline) er in een bepaalde ParkinsonNetregio werkzaam zijn. Deze gegevens bepalen gezamenlijk de zorgverlener/patiëntratio per regio.

Ik ben niet toegelaten tot de scholing, heb ik dan volgend jaar voorrang om wel te worden toe gelaten?

Nee, u heeft volgend jaar geen voorrang als u dit jaar bent afgewezen. Ieder jaar voert ParkinsonNet de selectieprocedure volledig opnieuw uit en wordt er een nieuwe ranking gemaakt.

Ik ben niet toegelaten, wanneer kan ik me inschrijven voor de volgende selectieprocedure?

De basisscholing wordt éénmaal per jaar gegeven. De interesselijst voor de basisscholing van volgend jaar is beschikbaar na 26 maart 2021. Hier kunt u alvast uw gegevens achterlaten. Zodra de aanmelding voor de selectieprocedure opent, krijgt u een e-mail.

Ik ben toegelaten maar kan een of meerdere dagen van de basisscholing niet aanwezig zijn, is dat een probleem?

Bent u tijdens (een van de) online colleges verhinderd, dan vervalt uw toelating. We geven geen toezeggingen voor volgend jaar, u kunt zich opnieuw aanmelden voor de interesselijst. Indien u dag twee of drie niet aanwezig bent, bent u verplicht deze het daarop volgende jaar in te halen. De kosten voor het inhalen worden naar rato berekend.

Rekenvoorbeeld: Stel inhalen van één praktijkdag; € 1280 ,-  / 4 * 1 = € 320 ,-
(De interactieve colleges worden gezien als één scholingsdag)

Let op: Pas na afronding van de gehele basisscholing en het accepteren van de deelnamevoorwaarden door in te loggen op MijnParkinsonNet bent u deelnemer van ParkinsonNet en mag u zich ParkinsonNetzorgverlener noemen.

Ik ben toegelaten maar wil graag een collega mijn plek geven, kan dat?

Het is niet mogelijk om de aan u toegekende plek aan een collega te geven. Aanmelding, selectie en uiteindelijke deelname vindt  plaats op individuele basis. Ranking is op basis van uw persoonlijke aanmeldingsformulier. Volgt u iemand op? Alleen dan kan ParkinsonNet, in overleg, een uitzondering maken.  Komt u voor deze uitzondering in aanmerking? Neem contact op met onze helpdesk.

Waarom ben ik afgewezen?

Er zijn twee mogelijkheden waarom u niet bent toegelaten:

Er waren na toelating  van de opvolgers geen scholingsplekken meer beschikbaar voor kandidaten uit uw regio;

Andere kandidaten eindigden hoger in de ranking die de beschikbare scholingsplekken vullen.

Ik wil weten wie er is toegelaten en waarom ik niet/ mijn collega niet, kan dat?

ParkinsonNet geeft geen informatie over kandidaten aan derden en maakt de ranking van de kandidaten niet openbaar in verband met de AVG en privacywetgeving. U kunt wel uw eigen beoordeling bij ons opvragen. U ziet dan hoeveel punten u per onderwerp ontving.

Ik wil bezwaar maken tegen een afwijzing, kan dat?

Indien u meent dat de selectieprocedure zoals uitgevoerd door de selectiecommissie van ParkinsonNet niet goed is gegaan, kan alleen degene die zich heeft aangemeld bezwaar indienen tegen de beoordeling van het formulier.

Hoe dien ik bezwaar in?

Bezwaar indienen is enkel digitaal mogelijk, via het officiële bezwaarformulier. Dat formulier vindt u hier. ParkinsonNet behandelt alleen bezwaren dat via dit formulier worden ingediend. ParkinsonNet neemt alleen volledig ingevulde bezwaarformulieren in behandeling.

Tot wanneer kan ik een bezwaar indienen?

De bezwaartermijn loopt van 9 juni 2020 tot en met 8 juli 2020, binnen deze termijn kan u bezwaar maken. De termijn begint op de dag van de verzending van de beslissing door de selectiecommissie van ParkinsonNet over toelating. Het bezwaar is correct ingediend als u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen binnen deze 15 werkdagen. Uiterlijk woensdag 15 juli ontvangt u reactie op uw bezwaar.

Als er in mijn regio geen ‘vrije’ plekken waren dan kan ik dus niet deelnemen aan ParkinsonNet?

Elk jaar worden de verhoudingen aantal zorgverleners / patiënten opnieuw berekend. Regio’s waar het afgelopen jaar zorgverleners zijn geselecteerd en geschoold zullen veranderen in verhouding zorgverleners / patiënten waardoor elk jaar de verdeling van de plekken over de regio’s er anders uit kan zien. Het is dus zeker niet zo dat als er dit jaar geen plekken waren in uw regio dat zo blijft in de toekomst.

Contact opnemen met ParkinsonNet

Kom bij ons langs

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen
Ingang oost, Radboudumc
Route 914

Plan uw route