Archief afbeelding

FAQ & Contact

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot ParkinsonNet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Waar kunnen we u mee helpen?

Waar staat meer informatie over de selectieprocedure?

Informatie over de selectieprocedure voor paramedici en de voorwaarden voor opvolging vindt u op deze website. Ga naar:

  • Ik ben zorgverlener
  • Ik wil deelnemen aan ParkinsonNet
  • Selecteer uw discipline
  • Aanmelden als deelnemer
Wanneer is de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?

De basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2022 vindt plaats op:

Online colleges

Vrijdag 16 september: Introductie in de parkinsonzorg

Vrijdag 23 september: Ziekte van Parkinson & atypisch parkinsonisme

Vrijdag 30 september: Psychiatrie, cognitie & psychosociaal

Vrijdag 7 oktober: Behandeling

De online colleges zijn van 11.00 – 12.30 uur met aansluitend een vragenblok van 20 minuten. Het vragenblok is niet verplicht.

Praktijkdagen

Worden ingepland in november (praktijkdag 1) en december (praktijkdag 2).

Wanneer start de selectieprocedure?

De selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2023 start in februari 2023.

Tot welk moment kan ik me aanmelden voor de selectieprocedure?

De inschrijving voor de selectieprocedure van 2022 sluit vrijdag 1 april om 17.00 uur.

 

Mijn aanmelding was niet volledig, omdat ik vergat informatie aan te leveren. Kan ParkinsonNet hier opnieuw naar kijken?

ParkinsonNet neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren met bijgevoegde documenten in behandeling. Het is niet mogelijk om nieuwe aanvullende informatie, buiten de aanmelding om, aan te leveren. Dit geldt ook voor toelichting/motivatie op een aanmelding. De reden hiervoor is om het proces zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen.

Ik ben niet toegelaten tot de scholing, heb ik dan volgend jaar voorrang om wel te worden toe gelaten?

Nee, u heeft volgend jaar geen voorrang als u dit jaar bent afgewezen. Ieder jaar voert ParkinsonNet de selectieprocedure volledig opnieuw uit en wordt er een nieuwe ranking gemaakt.

Ik ben toegelaten maar kan een of meerdere dagen van de basisscholing niet aanwezig zijn, is dat een probleem?

Bent u tijdens (een van de) online colleges verhinderd, dan vervalt uw toelating. We geven geen toezeggingen voor volgend jaar, u kunt zich opnieuw aanmelden voor de interesselijst. Indien u dag twee of drie niet aanwezig bent, bent u verplicht deze het daarop volgende jaar in te halen. Zoals in onze voorwaarden vermeldt gelden de volgende inhaalvoorwaarden:

  • Voorwaarden voor ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers: Mist de cursist (een van de) online colleges, dan vervalt de toelating. Mist de cursist praktijkdag 1 (of eerste volgende dag na de online colleges), dan mag de cursist praktijkdag 2 (of daarop volgende praktijkdag) volgen met een aanvullende opdracht ter voorbereiding. De cursist haalt de gemiste praktijkdag het volgende kalenderjaar in tegen een inhaalprijs van €180. Pas na het volgen van alle scholingsdagen is de cursist ParkinsonNet deelnemer.
  • Voorwaarden voor logopedisten: Mist de cursist (een van de) online colleges, dan vervalt de toelating. Mist de cursist één van de online praktijkdagen dan mag de cursist de daarop volgende fysieke praktijkdag(en) niet volgen. De cursist haalt de gemiste praktijkdag(en) het volgende kalenderjaar in tegen een inhaalprijs van €90 per dagdeel. Pas na het volgen van alle scholingsdagen is de cursist ParkinsonNet deelnemer.
  • Voorwaarden overige disciplines: Mist de cursist (een van de) online colleges, dan vervalt de toelating. Mist de cursist praktijkdag 1, dan haalt de cursist de gemiste praktijkdag het volgende kalenderjaar in tegen een inhaalprijs van €180. Pas na het volgen van alle scholingsdagen is de cursist ParkinsonNet deelnemer.
Ik ben toegelaten maar wil graag een collega mijn plek geven, kan dat?

Het is niet mogelijk om de aan u toegekende plek aan een collega te geven. Aanmelding, selectie en uiteindelijke deelname vindt  plaats op individuele basis. Ranking is op basis van uw persoonlijke aanmeldingsformulier. Volgt u iemand op? Alleen dan kan ParkinsonNet, in overleg, een uitzondering maken.  Komt u voor deze uitzondering in aanmerking? Neem contact op met onze helpdesk.

Ik wil weten wie er is toegelaten en waarom ik niet/ mijn collega niet, kan dat?

ParkinsonNet geeft geen informatie over kandidaten aan derden en maakt de ranking van de kandidaten niet openbaar in verband met de AVG en privacywetgeving. U kunt wel uw eigen beoordeling bij ons opvragen. U ziet dan hoeveel punten u per onderwerp ontving.

Ik wil bezwaar maken tegen een afwijzing, kan dat?

Indien u meent dat de selectieprocedure zoals uitgevoerd door de selectiecommissie van ParkinsonNet niet goed is gegaan, kan alleen degene die zich heeft aangemeld bezwaar indienen tegen de beoordeling van het formulier.

Hoe dien ik bezwaar in?

Voor de selectieprocedure van 2022 is het niet meer mogelijk om een bezwaar in te dienen.

Tot wanneer kan ik een bezwaar indienen?

Voor de selectieprocedure van 2022 is het niet meer mogelijk om een bezwaar in te dienen. De bezwaartermijn liep van 17 mei 2022 tot 14 juni 2022.

Wat zijn de kosten van de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?

De kosten voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2022 voor paramedici bedragen €1.495,- inclusief btw en ticket voor het congres 2023.

Kijk voor de kosten van de basisscholing voor overige disciplines op de webshop.

Contact opnemen met ParkinsonNet

Kom bij ons langs

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen
Ingang oost, Radboudumc
Route 914

Plan uw route