Hero afbeelding

Verpleeghuizen op weg naar integrale parkinsonzorg

Aan welke voorwaarden moet een goede parkinsonwoonafdeling in een verpleeghuis voldoen? Hoe is deze goed op te starten en zit er ook een keerzijde aan het hebben van zo een gespecialiseerde verpleegafdeling? Dit alles en meer onderzoekt het projectteam van ‘Verpleeghuizen op weg naar Intergrale Parkinson – 2 (VIP 2)’.

Noodzaak van gespecialiseerde zorg

Actuele cijfers ontbreken maar de verwachting is dat het aantal verpleeghuisbewoners met parkinson of een atypisch parkinsonisme de komende jaren groeit. Deels door een toename in het aantal mensen met parkinson(isme), maar ook door de ziekte- en overlevingsduur. Des te belangrijker dat de zorg die mensen met parkinson(isme) in een verpleeghuis krijgen nu en in de toekomst goed georganiseerd is.

Het project richt zich op gespecialiseerde en geclusterde parkinsonwoonafdelingen. Dat wil zeggen; woonafdelingen waar alleen mensen met parkinson of een atypisch parkinsonisme wonen. Hiervan zijn er op dit moment tien in Nederland, met in totaal 200 bedden. Het verzorgend-, verplegend- en paramedisch personeel op deze afdelingen is opgeleid om specialistische parkinsonbehandeling en -begeleiding te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig en juist aanbieden van medicatie, maar ook het hebben van begrip voor wisselend functioneren door on- en off momenten en een inrichting van de afdeling die rekening houdt met freezing.

De parkinsonwoonafdeling: specialistische zorg voor mensen met parkinson(isme), aandacht voor naasten en een uitdagende en gezonde werkplek onder één dak.

VIP 2 in fases

Het VIP 2 project bestaat uit drie fases:

Fase 1 (afgerond)

VIP 2 startte begin 2022 met onderzoek op tien gespecialiseerde parkinsonwoonafdelingen in Nederland. Onderzocht werd hoe het deze verpleeghuizen lukte een parkinsonwoonafdeling te starten. We leerden welke meerwaarde en keerzijde een gespecialiseerde woonafdeling met zich meebrengt. Maar ook wat het effect is van clusteren, welke bevorderende en belemmerende aspecten er zijn voor het opzetten van een parkinsonwoonafdeling en aan welke basisvoorwaarden een verpleeghuis moet voldoen om een dergelijke afdeling te starten.

Het resultaat van fase 1 is een mooi rapport dat de meerwaarde en kenmerken van een parkinsonwoonafdeling beschrijft. Het is gebaseerd op opgehaalde informatie uit tien parkinsonwoonafdelingen in Nederland, interviews met bewoners van deze woonafdelingen en een werkconferentie.

Lees hier het volledige rapport

Fase 2

Met de opgedane kennis uit fase 1 ontstond een model voor het opzetten van een nieuwe parkinsonwoonafdeling. Middels het opzetten van een nieuwe parkinsonwoonafdeling in het najaar van 2022 test het VIP 2 projectteam dit model.

Fase 3

Op basis van de ervaringen uit fase 2 schrijft het VIP 2 projectteam in fase 3 een handreiking voor verpleeghuizen in Nederland die een parkinsonwoonafdeling willen starten.

De toekomst: ‘parkinsonwoonafdeling heeft een positief effect’

Op maandag 26 september 2022 vond de Werkconferentie VIP 2 plaats. In de aanwezigheid van bestuurders, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden van verschillende verpleeghuizen, de Parkinsonalliantie Nederland, ParkinsonNL, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet werd verder gedacht over de toekomst van parkinsonwoonafdelingen in verpleeghuizen.

Duidelijk werd dat een parkinsonwoonafdeling een zeer positief effect heeft op bewoner- en naastentevredenheid, maar ook dat personeel de afdeling als een inspirerende werkplek ziet. Goed afgestemde, maar vooral ook geconcentreerde parkinsonzorg is de toekomst. Op die manier ervaart de mens met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme als het ware vanaf diagnose tot sterven een warme en gespecialiseerde overgang in de zorgketen.

De tien ervaren parkinsonwoonafdelingen denken dat ieder verpleeghuis in Nederland in staat is om een parkinsonwoonafdeling te starten, maar het heeft echt kans van slagen bij een team dat zich intrinsiek gemotiveerd voelt om de dagelijkse zorg voor de doelgroep te verbeteren, een verpleeghuis met parkinsonproof huisvesting en voldoende tijd, geld en scholingsmogelijkheden.

Lees meer over VIP 2:

VIP 2 is een project van ParkinsonNet in samenwerking met de Parkinson Vereniging, Punt voor Parkinson, Radboudumc, Zorggroep Groningen en ZZG Zorggroep en wordt deels gesubsidieerd door ParkinsonNL.