Afbeelding voor Behandelrichtlijnen voor zorgverleners

Behandelrichtlijnen voor zorgverleners

De hoogst mogelijke kwaliteit van zorg, specialistische expertise van en bij iedere aangesloten zorgverlener en kennis met elkaar delen. Daar staat ParkinsonNet voor. Daarom hebben we evidence based parkinsonbehandelingrichtlijnen opgesteld, die veel ‘best-practies’ bevatten. Al onze aangesloten zorgverleners werken volgens deze behandelrichtlijnen bij de ziekte van Parkinson, dat is een vereiste. Maar ook niet deelnemende zorgverleners raden wij aan deze richtlijnen bij parkinson te gebruiken.

Multidisciplinaire richtlijn

Download hier de multidisciplinaire richtlijn voor behandeling ziekte van Parkinson.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en andere vragen uit de praktijk maakten dat de bestaande multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson uit 2010 aan een herziening toe was. Deze herziening is modulair opgebouwd wat het navigeren vergemakkelijkt, maar hierdoor is het niet gebundeld in één document. Omdat het gaat om een ‘herziening’ en geen volledig nieuwe richtlijn, blijft de richtlijn uit 2010 ook bestaan.

Richtlijn voor fysio- en oefentherapie
Richtlijn voor logopedie

Download hier de richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson.

Richtlijn voor ergotherapie

Download hier de richtlijnen voor ergotherapie bij de ziekte van Parkinson.

Richtlijn voor diëtetiek

Download hier de richtlijnen voor diëtetiek bij de ziekte van Parkinson.

Richtlijn voor verpleegkunde en verpleeghuizen

Download hier de richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson.

De boekversie van de richtlijn is voor €27,50 (incl. verzendkosten) te bestellen via ons contactformulier, geef bij uw vraag aan dat u de richtlijn wil bestellen. Geef tevens uw adresgegevens door.

Download hier de handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis.

Kwaliteitsstandaard atypische parkinsonismen

De ‘Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen’ is een eerste document waarin de zorg voor mensen met atypisch parkinsonisme verantwoord en onderbouwd wordt, vanuit het perspectief van zowel patiënten als zorgverleners. De standaard is een goede basis, maar niet volledig en lang niet overal onderbouwd met evidentie, gewoonweg omdat er nog weinig evidentie bestaat. De standaard helpt u om uw eigen therapeutische keuzes te onderbouwen en inzicht te hebben in de rol van de verschillende zorgverleners. Hiermee kan de zorg binnen uw eigen discipline, maar ook de samenwerking met andere disciplines en afstemming van zorg beter vorm gegeven worden.